O projektu

Projekt

Občanské sdružení Paměť (Miroslav Kasáček, Luděk Navara, Libor Svoboda, Miroslav Lachman)

Realizace, spolupráce, podpora

Mgr. Libor Svoboda (historik ÚSTR), Ing. Miroslav Lachman (IT specialista), PhDr. Jan Břečka (historik MZM), Mgr. Mgr. Irena Danielová, PhDr. Aleš Kýr, Ivan Renč, Mgr. Luisa Nováková, PhD., PhDr. Jaroslav Novák, Jiří Stránský, prof.PhDr. Jiří Trávníček, M.A., PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D., Rebeka Bartůňková-Křižanová, JUDr. Dagmar Lastovecká, Mgr. Jiří Skoupý, Bohumil Robeš, Ing. Petr Fruhwirt, Renáta Rotreklová, Milan Jedlička, Mgr. Milena Flodrová, Mgr. Darja Kocábová, Pavel Paleček PhD. (historik), Mgr. Monika Mandelíčková, Mgr. Ladislav Nevrkla, Mgr. Tomáš Bursík, PhDr. František Bártík (historik), Mgr. Martina Komendová (překlad), Mgr. Ing. Pavel Vaněk Ph.D. (historik ABS)

Instituce

Konfederace politických vězňů, Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, ÚSTR – ABS (Ústav pro studium totalitních režimů – Archiv bezpečnostních složek), Moravský zemský archiv, Moravské zemské muzeum, ...

Plán zabezpečení

Plán zabezpečení města Brna v případě útěku vězně z věznice Cejl.

Plán zabezpečení

Směrnice k operativnímu plánu pátrání

Směrnice Směrnice Směrnice

TŘETÍ ODBOJ NA JIŽNÍ MORAVĚ

Třetí odboj a protikomunistická rezistence se týkaly celého území Československa, přesto však neměly ve všech regionech stejnou intenzitu. Ovlivňovala je řada faktorů, které odboj zesilovaly či zeslabovaly. K těm základním patřila skladba obyvatelstva, blízkost železné opony, existence důležitých institucí a podmínky pro odbojovou činnost. Jižní Morava měla svá specifika – silný podíl věřících, blízkost železné opony a na části území i terén, který umožňoval rozvíjet podzemní činnost. Ačkoli zatím nemáme k dispozici srovnání, která by dokázala přesně vyznačit rozdíly v jednotlivých oblastech, je jisté, že jižní Morava patřila k regionům se silným odbojovým protikomunistickým hnutím.

Brněnský kraj

Vznikl na základě reformy z roku 1948 a nekryl se zcela se současným územím Jihomoravského kraje. Jeho centrem bylo Brno.

Brněnský kraj v roce 1951
Brněnský kraj v roce 1951


Podívejte se také na další zajímavou mapu – plán zabezpečení města Brna při útěku vězně