Odbojové skupiny na jižní Moravě

  Odbojová skupina „Jan“
  Odbojová skupina Vetejška Jaroslav a spol.
  Odbojová skupina Majerová a spol.
  Odbojová skupina Sodan
   

Odbojové skupiny podle evidence jihomoravské StB

1) V-2691/VII AKCE HRAD – Orelská organizace
  Oravec František a spol.
Bohuslav Koukal, nar. 15. 12. 1905
2) V-2681/II Poul Josef, nar. 2. 5. 1910, a spol.
  Napojení na uprchlého bývalého poslance za ČSL parlamentu ČSR Bohdana Chudobu.
3) V-2681/II Hlaváč František, nar. 2. 5. 1927 Brno, a spol. (souvisí s orelskou organizací)
  Rozmnožování a rozšiřování protistátních letáků.
4) V-2681/II Jurák Josef, nar. 10. 4. 1910, a spol.
  Napojeno na orelskou skupinu Bohuslav Koukal – Brno.
5) V-2681/III Pečenka Miroslav, nar. 2. 2. 1924
  Odbojová organizace Jana Masaryka (souvisí se skupinou Blaník).
6)– ... Seznam dalších skupin naleznete zde.