Stéla památníku Brána ke svobodě

Bačík, Leo
22. 6. 1925 – 10. 4. 1950
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: Dubňany, okr. Hodonín, ČSR
Poslední adresa: Mikulov, Pavlovská 58
Povolání: rolník
Místo úmrtí: Mikulov, ČSR
Příčina úmrtí: zastřelen
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Podle hlášení hlídky PS útvaru Mikulov ve složení vojín Klier Václav a vojín Kulhánek se v oblasti silnice Mikulov – Klein Schweinbart pohybovala 10. 4. 1950 neznámá osoba. Na výzvu k zastavení osoba nereagovala, a to ani na výzvu opětovnou. Muž se dal na útěk směrem ke státní hranici. Byl hlídkou pronásledován, a protože nemohl být jinak dopaden a byla obava, že se neznámému podaří uprchnout za hranice, byla použita zbraň. Čtyřmi ranami byl muž zasažen a zranění na místě podlehl. Pohraničníci vystříleli ve třech dávkách 48 nábojů ze samopalu vzor 48. V ranních hodinách byl dvěma svědky, obvodním lékařem MUDr. Rozsívalem a vrchním strážmistrem Šimkem z Mikulova, v neznámém muži bezpečně poznán Leo Bačík. Jmenovaný byl pohřben 12. 4. 1950.

Fotogalerie

Bačík Leo