Stéla památníku Brána ke svobodě

Bass, Bernard
12. 8. 1920 – 24. 8. 1958
Státní příslušnost: národnost německá, rakouská státní příslušnost
Místo narození: Vídeň
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: Mikulov, ČSR
Příčina úmrtí: zabit elektrickým proudem
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj: Zpracováno dle vyšetřovacího spisu V-1134 Brno: Bass a jeho kolega Kejmar, oba dva vězni z koncentračního tábora v Osvětimi.
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Dne 21. 3. 1957 cestovali do Polska projednat návštěvu vězňů z Polska do Rakouska při oslavě výročí osvobození Rakouska. V Polsku byli zadrženi a vzati do vazby pro pašování a soudem odsouzeni k úhradě cla. Do zástavy bylo převzato auto a do vyřešení celého případu nesměli opustit Polsko. Dne 22. 8. 1958 vnikli bez patřičného povolení do ČSR s úmyslem překročit česko-rakouskou hranici v prostoru Mikulova. Při zdolávání drátěných překážek byl Bass zasažen elektrickým proudem a zůstal na místě mrtev. Bylo provedeno ohledání mrtvého a pitva. Bass byl zpopelněn v krematoriu v Brně. Krajský prokurátor Gottwald schválil, aby řízení ve věci Basse bylo odloženo.

Fotogalerie

Bass Bernard Bass Bernard Bass Bernard