Stéla památníku Brána ke svobodě

Grabowski, Marian
10. 5. 1933 – 3. 9. 1957
Státní příslušnost: národnost polská, státní příslušnost Polsko
Místo narození: Sokoly, okr. Lomža, kraj Bialystok, Polsko
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: Březí, ČSR
Příčina úmrtí: zabit elektrickým proudem
Hrob: hřbitov v Březí
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Ze zprávy 4. znojemské pohraniční brigády MV podepsané podplukovníkem Josefem Zoubkem a zaslané 4. 9. 1957 HS PS MV operačnímu odboru Praha:

V úseku střeženém 21. rotou Březí prováděla hlídka PS pod vedením velitele svobodníka Vítka kontrolu střeženého úseku a plnila jednotlivé úkony služby k ochraně hranice. Ve 20.20 hod. zpozorovali muži z hlídky záblesky signalizační žárovky značící, že na vnitřní stěně drátěného zátarasu je vyvíjena podezřelá činnost ve směru k lomu zátarasu. Po sto metrech běhu k uvedenému místu zpozorovali záblesk v drátěném zátarasu a krátce nato vystřelila signalizační světlice nástražného osvětlovadla. Když hlídka dorazila čtyři metry od místa záblesku a vystřelení světlice, zjistili, že v zátarasu leží mrtvá osoba zasažená elektrickým proudem vysokého napětí. Po nahlášení události dozorčímu roty byl vyhlášen poplach k zakrytí státní hranice, a tím zamezení případnému průniku dalších osob. Provedeným šetřením bylo zjištěno, že narušitel postupoval od železniční tratě velmi opatrně plížením k lesíku a šikmo k prostoru HM IX/62, kde zůstal zalehnutý dvanáct metrů od vnitřní strany drátěného zátarasu. Po průchodu hlídky pokračoval k zátarasu, přičemž přetrhl drát nástražného osvětlovadla. Na drátěném zátarasu u kolíku 2 a 3 přestřihl drát signalizace od země, vytvořeným otvorem prolezl, a když chtěl stříhat elektrický vodič střední stěny, byl zasažen elektrickým proudem. Následkem toho upadl hlavou na první elektrický vodič, nohy měl opřeny o signalizační vodič. Tímto vznikl elektrický okruh, osoba začala hořet na hlavě i nohou. Než hlídka zajistila vypnutí proudu, byl narušitel již mrtev. Po provedeném šetření v místě usmrcení byl mrtvý převezen do Březí a po souhlase okresního prokurátora a lékaře pohřben na místním hřbitově. U usmrceného byl nalezen batoh s věcmi osobní potřeby, polský osobní průkaz na jméno Marian Grabowski, divadelní kukátko, buzola, kleště na plech s izolací a gumová hadice. Doklady byly předány na KS MV do Brna. K vyšetření uvedené události a nařízení opatření v ostraze byla sestavena komise z velitelství brigády.

Fotogalerie

Grabowski Marian Grabowski Marian Grabowski Marian