Stéla památníku Brána ke svobodě

Heinrich, Josef
10. 8. 1910 – 1. 7. 1956
Státní příslušnost: Rakouská republika
Místo narození:  
Poslední adresa: Vídeň, Rakousko
Povolání: školník
Místo úmrtí: nemocnice ve Znojmě
Příčina úmrtí: na následky střelného zranění, katastr Devět mlýnů, ČSR
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní: ženatý, Heinrich Gisela (nar. 7. 5. 1922, bytem Vídeň), manželka, a jejich syn Heinrich Josef (nar. 7. 11. 1949)
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Zpráva z denního hlášení: Dne 1. 7. 1956 ve 14.50 hod. v úseku 12. roty Devět mlýnů v oblasti HM 8/236 byli na vnější straně drátěného zátarasu zadrženi při přechodu státní hranice z Rakouska do ČSR Heinrich Josef (nar. 10. 8. 1910, ženatý, bytem Vídeň), Heinrich Gisela (nar. 7. 5. 1922, bytem Vídeň), manželka, a jejich syn Heinrich Josef (nar. 7. 11. 1949), všichni rakouské státní příslušnosti. Zadržení provedla hlídka vojína Sýkory s použitím zbraně. U zadržených nebyl nalezen žádný závadný materiál. Při výslechu manželka uvedla, že se chtěli podívat do ČSR.

V době, kdy vojín Sýkora vykonával službu na pozorovatelně vzdálené dvě stě metrů od silnice směrem Mitterretzbach – Hnánice, zpozoroval na vnitřní straně drátěných zátarasů muže a chlapce a za nimi kráčející ženu. Po spojení s DDR roty bylo nařízeno otevřít vrata v drátěném zátarasu a osoby zadržet. Při otvírání vrat manželé Heinrichovi se synem hlídku zpozorovali a začali utíkat ke státní hranici. Přes několikerou výzvu se narušitelé nezastavili. Člen hlídky na rozkaz velitele vystřelil dávku do vzduchu pro výstrahu.

Při pronásledování narušitelů hrozilo, že proniknou zpět na území Rakouska. Bylo použito zbraně, starší hlídky vystřelil dvacet nábojů a člen hlídky jedenáct nábojů. Narušitel byl zasažen jednou střelou do břicha a druhá střela zasáhla okrajově levé koleno. Žena a chlapec zraněni nebyli. Muž byl zadržen 70 metrů od hranice, žena s chlapcem 35 metrů. Zraněný narušitel byl odvezen do nemocnice ve Znojmě, kde byl ihned operován. Zranění bylo těžké a na následky zranění Josef Heinrich zemřel. Žena s chlapcem byla po vyslechnutí předána 1. 7. 1956 ve 20.30 hod. rakouským orgánům.

„Uvedený případ byl šetřen nižším prokurátorem v Brně a komisí brigády Pohraniční stráže. Po vyšetření bude vypracován poučný rozkaz, jak se má zasahovat ve dne v přehledném terénu proti narušitelům, zvláště pokud jde o ženy, mladistvé a děti.“

Zbytečně vyhasl na železné oponě další lidský život.

Příběh

Poslední výlet vídeňského školníka

Možná chtěl jen ukázat manželce a synovi železnou oponu. Možná byl zvědavý. Možná zabloudil. Každopádně dne 1. července 1956 přišel vídeňský školník Josef Heinrich na československé hranici o život. Bylo mu v té době šestačtyřicet let. Jižně od Znojma překročil hranici a mířil s manželkou Giselou a sedmiletým synem Josefem do československého vnitrozemí. Ale jen kousek. Možná ani netušil, kde přesně je. Sotva se přiblížil k vlastní drátěné stěně, která byla kus od hranice, hned jej zpozorovali. Pohraničníci na hlídce byli ostražití.

Takže se okamžitě spojili s nadřízeným. Muselo jim být jasné, že nejde o žádné pašeráky, převaděče, ani agenty, rodinka se neskrývala, kráčela pomalu. Byl letní den, půl třetí odpoledne. A nadřízený hlídce telefonicky nařizuje osoby zadržet. Pohraničníci jdou tedy okamžitě do akce.

Otevírají dvířka v srátěné stěně. Vyzývají Rakušany, aby se zastavili.

Ale ti utíkají rychle zpátky.

Pohraničníci za nimi.

Znovu je vyzývají.

A pak ještě jednou.

„Přes několikerou výzvu hlídky se narušitelé nezastavili, proto člen hlídky na rozkaz staršího hlídky vystřelil krátkou dávku na výstrahu do vzduchu.“

Jenže to nestačilo.

Tak stříleli znovu.

A už to nebylo do vzduchu.

„Hlídka při pronásledování použila zbraní, protože bylo nebezpečí, že narušitelé proniknou zpět na území Rakouska.“

Nešetřili zrovna náboji. Celkem jich vystříleli jednatřicet.

Nešťastný školník dostal zásah do břicha a do kolena. A to první zranění je vážné. Zůstává ležet pouhých sedmdesát metrů od rakouské hranice.

Naštěstí manželka a syn vyváznou bez zranění. Jsou zadrženi, vyslechnuti a pozdě večer jsou vráceni do Rakouska. Při výpovědi uvedli, že se chtěli jen podívat do Československa. To bylo všechno.

Výlet skončil.

Jenže se vrací jen sami dva.

Jejich otec byl převezen do nemocnice ve Znojmě, operován a ... Umírá.

Pohraničníci pak jen konstatovali, že Rakušané měli dost možností si všimnout, že přechází na československé území. „Na silnici, po které narušitelé postupovali z Rakouska do ČSR, je ve vzdálenosti 5 m od státních hranic na našem území dřevěná závora a silniční překop. A 10 metrů od státních hranic je přes silnici jednostěnný drátěnný zátaras. Narušitelé tyto překážky obcházeli, takže jasně viděli, že se nachází na území ČSR.“

Takže vídeňský školník Josef Heinrich si za svou smrt vlastně mohl sám...

Fotogalerie

Heinrich Josef - plánek události Heinrich Josef - dobová mapa Heinrich Josef - hraniční přechod Heinrich Josef - škola kde byl školníkem Heinrich Josef - hraniční kámen