Stéla památníku Brána ke svobodě

Hesek, Josef
14. 11. 1934 – 8. 12. 1955
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: ČSR
Poslední adresa:  
Povolání: desátník základní vojenské služby, zběh; zaměstnanec ČSD v Břeclavi
Místo úmrtí: Břeclav – Pohansko, ČSR
Příčina úmrtí: zastřelen
Hrob: hřbitov Poštorná
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Zpráva z denního hlášení uvádí: Velitel hlídky desátník Czudek dostal 8. 12. 1955 rozkaz od ppor. Otakara Koutckého, aby zkontroloval vlaky odjíždějící z ČSR do Rakouska. Kontrolní stanoviště byla na třech mostech od stanice Břeclav po hranice. Po příjezdu nákladního vlaku č. 2368 do KS Pohansko probíhala kontrola dle přesného rozvržení. Hlídka měla k dispozici i služebního psa. Velitel hlídky k lepší kontrole cisternových vagonů svítil na vagony a pod ně. Při kontrole posledního vagonu velitel desátník Czudek zjistil, že na podélných traverzách u zadního podvozku leží neznámá osoba. Osoba ležela na zádech, nohy ve směru jízdy a hlavu k zádi vlaku. Protože velitel hlídky neměl možnost volného pohybu, aby mohl připravit zbraň ke střelbě, vylezl ven a vyzval psovoda, aby psa vypustil na ukrývající se osobu. Následně velitel vyzval osobu, aby opustila úkryt. Neznámý úkryt neopustil a na velitele desátníka Czudka vystřelil. Czudek opětoval střelbu ze samopalu. Psovod, druhý člen hlídky, vystřelil ve směru, kde se ukrýval neznámý, dvě rány. Velitel hlídky opět vystřelil dávku ze samopalu. Střelba ustala, bylo slyšet chroptění neznámého. Vagon obstoupili další členové hlídky. Kontrolou bylo zjištěno, že pistole leží na zemi a neznámý se nehýbe. Osoba byla vytažena z úkrytu a odnesena na strážnici. O případu narušitele byl informován prokurátor z Břeclavi, náčelník OO MV, zástupce KS MV major Hrabina. Po zjištění, že se jedná o vojenskou osobu, byli vyrozuměni orgánové VKR z posádky Břeclav. Na místo byla vyslána komise k vyšetření případu – npor. Alfons Kreis, st. ref. operačního oddělení, a hlavní lékař brigády kpt. Vejrosta Miroslav. Ve jmenovaném byl zjištěn desátník základní vojenské služby Josef Hesek, který dne 3. 12. 1955 zběhl od útvaru, 5. 12. 1955 se vrátil a 6. 12. 1955 při eskortě z Břeclavi do Brna na zastávce v Ladné uprchl vojenskému doprovodu. Protože byl zaměstnancem ČSD v Břeclavi, znal podmínky na dráze, čehož k útěku využil. Po provedení prohlídky lékařem a souhlasu okresního prokurátora byl pochován v Poštorné dle rozkazu ministra vnitra. Rodiče i manželka byli vyrozuměni vojenskou posádkou v Břeclavi.

Fotogalerie

Brána pro kontrolu vlaku