Stéla památníku Brána ke svobodě

Horský, Miroslav
7. 7. 1937 – 30. 3. 1958
Státní příslušnost: Československá republika, národnost česká
Místo narození: Přerov, ČSR
Poslední adresa:  
Povolání: vojín (základní služby)
Místo úmrtí: Čížov, ČSR
Příčina úmrtí: zastřelen
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Ze zprávy 4. znojemské pohraniční brigády MV HS Pohraniční stráže MV operačnímu odboru ze dne 31. 3. 1958: Dne 30. 3. 1958 v 21.30 hod. byl v úseku 9. pohraniční roty Čížov u silnice Čížov – Horní Břečkov na osetém poli asi 35 metrů od lesa v katastru obce Čížov, okr. Znojmo, v hraničním pásmu usmrcen narušitel státní hranice, který přešel z Rakouska do ČSR, Miroslav Horský, vojenský zběh – VÚ 4435 Kroměříž; uprchl společně s vojínem základní služby Vladimírem Buršou 27. 1. 1958 z ČSR do Rakouska v úseku roty Čížov.

Narušitel státní hranice Miroslav Horský při prováděné pohraniční operaci zemřel za těchto okolností: Dne 30. 3. 1958 ve 20.15 hod. odešli dva pohraničníci 9. roty svobodník František Bártek a vojín základní služby František Štourač na vycházku s úmyslem koupit si ve vesnici pivo a cigarety. Hostinec byl uzavřen, rozhodli se proto nakoupit ve vedlejší vesnici Horní Břečkov. Na okraji Čížova spatřili u elektrického transformátoru postávat osobu. V domnění, že je to hlídač z JZD, pozdravili. Osoba něco odpověděla. Pohraničníkům se neznámý zdál podezřelý. Vyzvali ho, aby předložil propustku do hraničního pásma. Jeho odpověď byla jednoznačná – nemám, ale hodlám navštívit pana Smolíčka v Čížově. Uvedené jméno neznali. Vždyť tam slouží druhý rok a znají každou osobu. Uchopili neznámého pod pažemi a vedli jej přes Čížov na rotu. Neznámý šel klidně, ale když přišli ke kulturnímu domu, zpozoroval boční uličku, vytrhl se a na pohraničníky vystřelil. Výstřelem nebyl nikdo zraněn. Pohraničníci ohlásili uvedenou událost na rotu. Velitel roty kapitán Oliva vyhlásil poplach a informoval sousední rotu. Bylo provedeno zaclonění státní hranice, aby narušitel nemohl uniknout. Za unikajícím byla vyslána pátrací skupina se psem. Neznámý měl náskok před pronásledující hlídkou sedmdesát metrů, měnil směr, skákal přes potok, aby pes ztratil stopu. Tímto postupem se dostal pět metrů od silnice Čížov – Horní Břečkov, kde narazil na hlídku PS 9. roty, která jej vyzvala slovy „Stůj, ruce vzhůru“ k zastavení. Narušitel výzvy neuposlechl a začal střílet z pistole. Hlídka střelbu opětovala, ale bez výsledku. Narušitel využil tmy a skočil do příkopu, kde narazil na další hlídku, která zabezpečovala zaclonění hranice. V domnění, že přichází psovod vojín Bártek se svým psem, hlídka nepoužila zbraň. Během chvilky však zjistili, že je to omyl, a vyzvali unikajícího narušitele: „Stůj, odhoď zbraň.“ Narušitel začal střílet ve směru, odkud zněla výzva. Hlídka opětovala palbu, vystřelila světlici a zjistila, že narušitel je ukryt ve křoví na jedné z mezí. Ze všech stran se spustila palba do míst, kde byl muž ukryt. Narušitel střílel na všechny strany. V uvedenou dobu přijíždí do prostoru akce velitel praporu kpt. Vašíček s npor. Morávkem a vojínem základní služby Cinglem. Vidí, že narušitel uniká směrem k lesu, nadbíhají mu. Kapitán Vašíček ho několikrát vyzval, aby se vzdal. Narušitel po něm vystřelil, kapitán Vašíček střílí z pistole na narušitele. Narušitel je zasažen a klesá k zemi. Velitel dává rozkaz k zastavení palby. Přicházejí k narušiteli, který chroptí, a odebírají mu zbraň. Narušitel je zraněn na krku, a i když je ošetřen, během několika minut umírá.

Na místo události byla vyslána komise – dva příslušníci z velitelství brigády, hlavní lékař brigády, okresní prokurátor s. Broháň ze Znojma, technik kriminální služby MV s. Hrabě OO MV Znojmo. Provedli ohledání mrtvoly.

Ze seznamu věcí, které u něho byly nalezeny, vyplývá, že k nám byl poslán jako agent plnit na našem území úkoly. Průkaz totožnosti byl vydán rakouskými úřady na jeho pravé jméno: Miroslav Horský. Věci, které byly u usmrceného nalezeny, byly předány zpravodajskými orgány orgánům Vojenské kontrarozvědky.

Při průzkumu terénu bylo zjištěno, že žádný technický prostředek nebyl narušitelem uveden v činnost. Předpokládá se, že narušitel 30. 3. 1958 kolem 17.00 hod. v prostoru rakouské osady Hardeg postupoval směrem k našemu území. Situaci obhlížel z místa asi 150 metrů od kóty 445, pak pokračoval k hardegské silnici, kde překročil kontrolní (orný) pás a 150 metrů šel mezi tímto pásem a drátěným zátarasem, kde pak zátaras překonal. Prostříhal ve všech třech stěnách první vodorovný drát od země. Elektrický drátěný zátaras, který byl zapnut, podlezl plazením na zádech v místě, kde byl 40 cm nad zemí. K překonání drátěného zátarasu došlo v době 19.00 až 19.30 hod.

Totožnost zastřeleného Miroslava Horského přijeli ověřit příslušníci VÚ 4423. Na žádost oblastního vojenského prokurátora byla dne 31. 3. 1958 kolem 14.00 hod. provedena ve znojemské nemocnici soudní pitva. Usmrcený Miroslav Horský byl pohřben podle rozkazu ministra vnitra.

Vojáci základní služby, kteří Miroslava Horského zadrželi, byli povýšeni. Velitel praporu kpt. Vašíček, který jmenovaného zastřelil, dostal věcnou odměnu – koženou aktovku – a velitelem brigády v zastoupení mjr. Oldřichem Platilem byl navržen na udělení medaile Za statečnost.

Fotogalerie

Horský Miroslav Horský Miroslav Horský Miroslav