Stéla památníku Brána ke svobodě

Junga, Jan
7. 3. 1936 – 29. 12. 1954
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: Místek, ČSR
Poslední adresa: Frýdek, Pekařská 753, okr. Místek
Povolání:  
Místo úmrtí: Novosedly, ČSR
Příčina úmrtí: zabit minou
Hrob: hřbitov ve Valticích
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

V denním hlášení se uvádí: Dne 28. 12. 1954 v 19.10 hod. v úseku 18. roty Novosedly hlásí signální zařízení zkrat na elektrickém vedení drátěného zátarasu. Do uvedeného úseku byly vyslány tři poplachové hlídky, aby provedly kontrolu prostoru a drátěného zátarasu. V 19.25 hod. ohlásila hlídka výbuch miny v prostoru HM IX/49. V uvedeném prostoru spatřila mezi DZ a KP neznámého muže zahaleného v dlouhém plášti. Ležící osoba byla vyzvána, aby dala ruce vzhůru. Neznámý nereagoval, a proto hlídka vypálila varovné výstřely. Když měl být neznámý zajištěn přiložením pout, ukázalo se, že je v bezvědomí a má po kotník utrženou nohu. Průzkumem bylo zjištěno, že v uvedeném úseku byly dvě osoby. Byla vytvořena clona z hlídek jak do vnitrozemí, tak ke státní hranici, nasazen pes, aby druhý narušitel nemohl uprchnout. Narušitel zraněný minou byl odvezen do nemocnice ve Valticích. V osobě neznámého muže byl zjištěn Juga Jan zaměstnaný v závodě Jana Švermy, Ostrava, Mariánské Hory. Jmenovaný nebyl schopen výslechu. Jan Junga umírá 29. 12. 1954 v 8.10 hod. a je pohřben na hřbitově ve Valticích za účasti MUDr. kpt. Šmoldase a velitele roty Valtice por. Ošťádala. Hledání druhého narušitele bylo bezvýsledné. V ranních hodinách byla provedena prohlídka místa výbuchu miny. Byly nalezeny útržky zelené látky, rukavice a na vnitřní straně zátarasu na téčku visela utržená noha.

Zjištěné klady: „Ukázala se prakticky výhoda a důležitost nášlapných min v drátěném zátarasu, když výbuch miny zabránil narušitelům proniknutí do zahraničí a narušitele Junga mina smrtelně zranila. Druhého narušitele výbuch miny uvedl do takové paniky, že strachem prchal do vnitrozemí.“

Fotogalerie

Junga Jan Junga Jan Junga Jan