Stéla památníku Brána ke svobodě

Kaňová, Marie
17. 6. 1896 – 31. 5. 1956
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození:  
Poslední adresa: Břeclav
Povolání: důchodkyně
Místo úmrtí: řeka Dyje, okr. Břeclav, ČSR
Příčina úmrtí: smrt nastala utopením v řece Dyji
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Na základě zprávy z denního hlášení spatřila dne 31. 5. 1956 ve 4.00 hod. severně od HM 10/42 hlídka svobodníka Rajmunda na vzdálenost šedesát metrů ženu postupující k řece Dyji. Na výzvu hlídky se žena vrhla do řeky a snažila se doplavat ke státní hranici. Jmenovaná neuposlechla výzev, aby připlula k břehu, a hlídka vystřelila signál přivolání pomoci. Je možné, že žena kvůli strachu nezvládla plavání a začala se topit. Starší hlídky skočil do řeky a jmenovanou z vody vytáhl. Její tělo již bylo bezvládné, první pomoc ani umělé dýchání nepomohlo. Přivolaný lékař 5. praporu Břeclav konstatoval smrt. U jmenované byl nalezen dopis, v němž psala, že odchází proto, že měla být poslána na nervové oddělení do Kroměříže. Vyšetřování provedla komise brigády za spolupráce OO MV Břeclav a okresního prokurátora.