Stéla památníku Brána ke svobodě

Killer, Karel
2. 8. 1929 – 30. 10. 1953
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: Náměšť nad Oslavou, ČSR
Poslední adresa: Brno, Masarykova 6
Povolání: zaměstnán v n. p. Kras, Brno
Místo úmrtí: Mikulov, ČSR
Příčina úmrtí: zastřelen
Hrob: hřbitov v Mikulově
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Karel Killer byl hluchoněmý a na základě informace, že na Západě je možno sehnat naslouchátka, která by pomohla řešit jeho invalidní stav, se několikrát pokusil o překročení hranic do Rakouska (15. 5. 1953, 22. 7. 1953). Dne 6. 10. 1953 byl příslušníky Sovětské armády předán zpět do ČSR, když přešel do Rakouska v oblasti Malacek. V protokolu o zadržení ze dne 15. 5. 1953, který byl sepsán ve 22.30 hod. na PS Šafov Starý útvar, je následující sdělení:

Na otázku, jakým způsobem se snažil vyhnout pohraničním orgánům při přechodu státní hranice v HP a ZP:

„Tuto skutečnost nelze za žádných okolností na zadrženém vyzvěděti, neboť jakákoliv rozumná řeč je vyloučena. Snad také působí ještě alkohol, ale nelze čekat, až vystřízliví.“

Překročil již dříve státní hranici, kdy a kde:

„K tomuto bodu nelze rovněž zodpověděti, neboť se zadrženým není možno souvisle hovořiti.“

Důležité je si uvědomit, že Killer byl hluchoněmý. Tomu odpovídá i jeho chování.

Jeho poslední pokus o překročení hranic skončil tragicky. Dne 30. 10. 1953 se mu podařilo překonat zátaras v oblasti Mikulova. Hlídka kolem 21. hodiny objevila osobu snažící se dostat přes vrata v drátěném zátarasu na tehdejší nepoužívané silnici Mikulov – Pottenhofen. Hlídka vystřelila světlice, Killer zvedl ruce a snažil se vzdálit. V uvedený okamžik zahájily střelbu čtyři hlídky. Killer byl zasažen 34 ranami ze vzdálenosti zhruba čtrnácti metrů. Co je důležité – ani jedna hlídka neměla klíč od vrat, což by umožnilo projít zátarasem a Killera dostihnout a zajistit.

Killerovo tělo bylo pohřbeno podle nařízené praxe na místním hřbitově. Jak přikazoval rozkaz o pohřbech agentů a teroristů.

Fotogalerie

Killer Karel