Stéla památníku Brána ke svobodě

Neznámý muž
(Mitič, Ivan)
3. 3. 1930 – 5. 9. 1955
Státní příslušnost: Jugoslávie
Místo narození:  
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: Sedlec, ČSR
Příčina úmrtí: zastřelen
Hrob: hřbitov v Sedleci
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky: Jména i další data pravděpodobně vymyšlena příslušníky zpravodajského aparátu PS nebo vyšetřovateli StB.
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Dne 5. 9. 1955 ve 3.15 hod. oznámil občan Eduard Šelemberk (nar. 15. 6. 1906, bytem Hlohovec č. p. 76, porybný), že v prostoru roty Pohraniční stráže Sedlec jeden a půl kilometru od rybníka Nesyt jsou v pevnůstce dva neznámí muži, kteří hovoří cizím jazykem, jemuž nerozuměl. DDR npor. John vyhlásil ve 3.20 hod. poplach a vyslal do uvedeného prostoru hlídku ve složení desátník Vladimír Hradský, velitel hlídky, se služebním psem Astrou, a voják základní služby Ondráček. Hlídka zjistila, že v pevnůstce dohořívá oheň, ale narušitelé se v objektu nenacházeli. Pes zachytil stopu a dal se směrem k rybníku Nesyt. Výstřelem byla přivolána posila pod vedením četaře Josefa Puškaše. Stopy vedly psa ke stohu. Pes se zastavil a začal slámu rozhrabávat. Neznámí na hlídku ze stohu vystřelili. Následovala výzva, aby z úkrytu vylezli. To se nestalo. Hlídka pro výstrahu vystřelila dávku ze samopalu ve směru úkrytu a velitel hlídky vystřelil z pistole dvě rány. Následně bylo slyšet ze stohu sténání. Hlídka se přiblížila a vytáhla ze stohu neznámého, který byl mrtvý, druhá osoba byla rovněž mrtvá. Bylo zjištěno, že oba narušitelé byli zastřeleni z pistole velitele hlídky do hlavy a rány byly smrtelné.

V denním hlášení se uvádí, že osoby byly pravděpodobně agenty cizí zpravodajské služby.

Vzhledem k tomu, že nebylo možno určit identitu osob, byla jména a další data vymyšlena a na tato jména byly vystaveny i úmrtní listy. Neznámí byli pochováni na místním hřbitově v Sedleci po souhlasu okresního prokurátora. Od pitvy bylo upuštěno.

Fotogalerie

Neznámý muž (Mitič Ivan) Neznámý muž (Mitič Ivan) Neznámý muž (Mitič Ivan)