Stéla památníku Brána ke svobodě

Procházka, Pavel
26. 11. 1924 – 2. 10. 1959
Státní příslušnost: Československá republika, národnost česká
Místo narození: Sázava, okr. Kutná Hora, ČSR
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: Valtice, ČSR
Příčina úmrtí: zastřelen
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky: datum narození též 26. 12. 1924
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Dne 2. 10. 1959 ve 4.30 hod. bylo v prostoru velitelského stanoviště 25. roty hraničního pásma v katastru obce Valtice, okres Mikulov, použito zbraně proti narušiteli hranic, výše jmenovanému, a ten byl zastřelen.

Šetřením a na základě zprávy 4. znojemské pohraniční brigády MV zaslané na HS Pohraniční stráže, operační odbor, byly zjištěny následující poznatky:

Hlídka PS, vojín Imrich Bílovecký, měl službu na velitelském stanovišti 25. roty Valtice hlídající Celní úřad. Při příchodu na stanoviště uslyšel podezřelý šramot. V šeru viděl osobu pohybující se směrem ke státní hranici. Vyzval neznámou osobu výstražným zavoláním „Stůj“. Na uvedenou výzvu se osoba nezastavila, a proto vojín Bílovecký narušitele pronásledoval. Ani na další výzvu a výstražný výstřel se narušitel nezastavil a běžel ke státní hranici. Když se narušitel nezastavil ani po druhém varovném výstřelu, vojín Bílovecký použil zbraň – střílel z pušky na spodní část těla. Po výstřelu osoba zavrávorala a padla k zemi. Pohraničník doběhl ke zraněnému, ale ten na jeho dotazy neodpovídal. Po střelbě přiběhli pomocník dozorčího roty vojín Novák, velitel roty npor. Buček a dva další vojíni. Zraněnému byla poskytnuta první pomoc, ten však zakrátko, v 5.02 hod., skonal. V protokolu je uvedeno, že byla zhoršená viditelnost – mlha, ale použití střelné zbraně bylo shledáno oprávněným.

K prošetření uvedeného případu přijela komise z velitelství brigády – náčelník operačního oddělení, referent bojové přípravy a starší lékař brigády. Po vyrozumění vojenského prokurátora a náčelníka KS MV Brno se dostavili zástupce oblastní Vojenské prokuratury Brno, zástupce Krajské prokuratury Brno a technici KS MV Brno.

Na základě rozhodnutí zástupce krajské prokuratury bylo Procházkovo tělo převezeno do Brna k provedení soudní pitvy. Vyrozumění pozůstalých bylo provedeno ve smyslu rozkazu ministra vnitra.

Pavel Procházka byl zpopelněn v krematoriu v Brně.

Hodnocení: Vzhledem k oprávněnému zákroku vojína Bíloveckého byl udělen jmenovanému odznak Vzorný pohraničník. Jedna placka za život. To byla hodnota života.

Fotogalerie

Procházka Pavel Procházka Pavel Procházka Pavel Procházka Pavel Procházka Pavel Procházka Pavel Procházka Pavel Procházka Pavel