Stéla památníku Brána ke svobodě

Sell, Józef
7. 1. 1937 – 10. 6. 1958
Státní příslušnost: národnost polská, státní příslušnost Polsko
Místo narození:  
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: Valtice – Boří dvůr, ČSR
Příčina úmrtí: zabit elektrickým proudem
Hrob: hřbitov Poštorná
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Ze zprávy 4. znojemské pohraniční brigády – HS pohraniční stráže MV – operační odbor: Dne 10. 6. 1958 v 00.15 hod. došlo k usmrcení narušitele státní hranice elektrickým proudem v DZ v ZP, prostor HM/X-35-311 u roty Boří Dvůr. Narušitel byl nalezen mezi vnitřní a střední stěnou drátěného zátarasu. Měl na sobě červenou károvanou košili, hnědé letní kalhoty a kecky. Neměl u sebe žádný doklad. Podle jeho osobních věcí bylo zřejmé, že jde o osobu polské národnosti.

Průzkumem terénu bylo zjištěno, že narušitel postupoval Bořím lesem, na okraji lesa obešel Hájkovu signalizaci, zalehl v bramborovém poli a pozoroval činnost okolo. Drátěný zátaras překonával tak, že přelezl vnitřní stěnu zátarasu u kůlu. Střední stěnu chtěl překonat prolezením u kůlu. Omotal spodní vodič kabátem a za pomocí dýky vyřezával trávu mezi střední a vnější stěnou zátarasu. To se mu nepodařilo. Proto chtěl překonat stěnu po izolátorech. Třetí izolátor se z kůlu vytrhl a muž spadl na elektrický vodič, jímž byl zasažen a odhozen k vnitřní stěně, kde skonal.

Na místo události se dostavila okresní prokurátorka Viktorínová z Břeclavi, která provedla ohledání mrtvoly a vydala povolení k pohřbení. Rovněž se dostavil příslušník VB, který sejmul otisky prstů a provedl popis osoby. Po projednání na MNV Poštorná byl pohřben na místním hřbitově dle předpisu. (Hrob srovnán do úrovně země, jak uvedený předpis určuje.)

V průběhu dalšího šetření bylo zjištěno jméno, které je výše uvedeno.

Fotogalerie

Sell Józef Sell Józef Sell Józef Sell Józef Sell Józef Sell Józef Sell Józef