Stéla památníku Brána ke svobodě

Wawra, Walter
29. 6. 1927 – 4. 8. 1956
Státní příslušnost: rakouská
Místo narození: Rabensburg, Rakousko
Poslední adresa: Rabensburg, Rakousko
Povolání:  
Místo úmrtí: soutok řeky Kyjovky a Dyje, Lanžhot, ČSR
Příčina úmrtí: smrt nastala udušením
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj: Dle denního hlášení číslo 192 ze dne 4. 8. 1956
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Dne 3. 8. 1956 v 0.15 hod. v úseku 30. roty Ruské Domky v prostoru HM XI/11 na vnější straně drátěných zátarasů při soutoku řeky Kyjovky a Dyje, šedesát metrů od státní hranice na území ČSR, použila hlídka PS ve složení četař Vaněk Emil a vojín Krajko Antonín zbraně proti dvěma narušitelům, kteří postupovali z Rakouska do ČSR.

V 0.10 hod. uslyšela hlídka na stanovišti v bunkru šplouchání v řece Dyji. Hlídka postupovala směrem k řece Kyjovce, kde spatřila vycházet dva muže. Velitel hlídky vyzval osoby slovy: „Stůj, ruce vzhůru.“ Výzvu dvakrát opakoval. Osoby výzvy opakovaně neuposlechly, skočily do řeky Kyjovky a snažily se přeplavat na rakouské území. Velitel hlídky vystřelil dávku ze samopalu pro výstrahu do vzduchu. Neznámí narušitelé se snažili uplavat. Četař Vaněk znovu vyzval narušitele, a když neuposlechli, vypálil dávku do vody, přičemž jednoho muže zasáhl. Druhý člen hlídky, vojín Krajko, na rozkaz velitele vystřelil na druhého narušitele, který byl zasažen a potopil se. Četař Vaněk vytáhl na břeh jednoho narušitele, ten byl zasažen do hlavy. Druhého narušitele vytáhl z vody ppor. Baklík, který se dostavil na místo se zálohou roty. Uvedený narušitel jevil ještě známky života. Byl zasažen třemi náboji do hrudní krajiny a dvěma střelami do ramene. Záchranné práce byly bez výsledků a po krátké době zemřel muž udušením. Oba muži byli oblečeni stejným způsobem. Totožnost se nepodařilo zjistit, protože byli bez dokladů.

Velitel 5. praporu Břeclav provedl zakrytí státní hranice v úseku 29. a 30. roty a blokování tohoto prostoru, které bylo v ranních hodinách zrušeno.

Po ohlášení uvedené události se dostavil velitel 5. praporu a okresní prokurátor z Břeclavi; lékař 5. praporu u obou neznámých konstatoval smrt. V jednom narušiteli byl zjištěn agent rozvědky Pohraniční stráže krycím jménem „Albert“. V 5.15 hod. se k místu střetnutí na rakouském území dostavila skupina rakouských osob.

Případ dále vyšetřuje komise ze štábu 4. brigády. Byl vyrozuměn vojenský prokurátor v Brně. K podrobnému vyšetření byla vyslána komise z HS PS.

Tak vypovídá zpráva z denního hlášení číslo 192, ve skutečnosti se však situace vyvíjela jinak. Narušitelé překročili státní hranici s úmyslem chytat ryby v řece Kyjovce. Při ranní prohlídce terénu byly nalezeny dvě síťky s jednou štikou a čeřeň.

Oba narušitelé byli 5. 8. 1956 ve 20.00 hod. za souhlasu civilního prokurátora v Břeclavi a zástupce náčelníka KS MV pohřbeni na hřbitově v Břeclavi.

Dne 8. 8. 1956 žádaly rakouské orgány o schůzku s pohraničním zmocněncem ČSR; schůzka se uskutečnila 9. 8. 1956 v 17.30 hod. Předmětem jednání byli dva pohřešovaní rakouští státní příslušníci – Karl Benedikt (nar. 17. 10. 1913 v Rabensburgu) a Walter Wawra (nar. 29. 6. 1927 v Rabensburgu). Rakouským orgánům bylo sděleno, že o pohřešovaných osobách není nic známo. Dne 9. 8. 1956 byla předložena náměstkovi ministra vnitra vyšetřovací zpráva od HS PS.

Text z dopisu z 1. 9. 1960 adresovaného ministerstvu vnitra, legislativnímu oddělení, cestou náměstka ministra s. generálmajora L. Hlavačky:
Vzhledem k napjatým poměrům na hranicích, k nimž došlo po incidentech v měsíci červenci a srpnu 1956, byl se souhlasem s. náměstka Kudrny celý případ utajován před veřejností jak u nás, tak i před rakouskými orgány. Na předloženou verbální nótu rakouského vyslanectví č. 12.024/A/56 ze 27. 8. 1956 byl na MV předán HS PS návrh na zápornou odpověď. Rovněž tak na nótu rakouského vyslanectví č. 645-A/57 z 19. 2. 1957 byl HS PS ze dne 25. 3. 1957 návrh odpovědi záporný. Vzhledem k uvedeným skutečnostem navrhuji Čs. červenému kříži sdělit, že o obou jmenovaných není orgánům MV ničeho známo a čs. úřady již v roce 1956 a 1957 na základě nót rakouského vyslanectví v Praze uvedenou skutečnost sdělily.
Podepsán: Náčelník HS PS MV generálmajor Miroslav Duda

Najít pravdu a podat pozůstalým po 53 letech informaci o tom, kde skončili jejich blízcí, bylo možno až po zpřístupnění Archivů bezpečnostních složek. V roce 2009 byl natočen dokument ČT Ostrava Ztracení otcové, jehož producentem bylo Občanské sdružení PAMĚŤ. Uvedený dokument byl prezentován v Evropském parlamentu (Brusel, 2011).

Fotogalerie

Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Benedikt Karl a Wawra Walter Ztracení otcové Benedikt Karl a Wawra Walter