Stéla památníku Brána ke svobodě

Witek, Helmut
(též Wittek)
27. 11. 1939 – 20. 7. 1958
Státní příslušnost: národnost německá, státní příslušnosti Polsko
Místo narození: Karlubce, okr. Krapkovice
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: Sedlec, ČSR
Příčina úmrtí: zabit elektrickým proudem
Hrob: hřbitov v Sedleci
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Na základě denního hlášení: Dne 20. 7. 1958 ve 22.15 hod. v oblasti 23. roty Sedlec v prostoru HM 9/5 byla v drátěném zátarasu při pokusu o přechod hranic usmrcena elektrickým proudem výše uvedená osoba.

Šetřením bylo zjištěno: Hlídka svobodníka Šupíka zpozorovala ze svého stanoviště ve 22.15 hod. záblesk v drátěném zátarasu. Přemístila se do uvedeného prostoru, kde nalezla usmrceného narušitele Witka. Jelikož bylo podezření, že nešel sám, byla provedena pohraniční operace, při níž byl hlídkou vojína Toužila zadržen Gerhard Vojtala. Výslechem bylo zjištěno, že 15. 7. 1958 přešel ve společnosti Witka státní hranici z Polska do ČSR v prostoru Albrechtice a společně postupovali až do úseku 23. roty. Při překonávání drátěného zátarasu byl Witek zasažen elektrickým proudem a Vojtala se ho snažil vyprostit. Protože byl také zasažen elektrickým proudem, nechal Witka na místě a utekl do vnitrozemí, kde byl zadržen. Případ vyšetřovala komise 4.b.p.s., OO MV Mikulov, a civilní prokurátor. Mrtvola Witka byla převezena do márnice v Mikulově, kde byla provedena pitva, následně byl na místním hřbitově pohřben dle rozkazu a předpisu ministra vnitra. Narušitel Vojtala byl předán k dalšímu šetření OO MV Mikulov.