Stéla památníku Brána ke svobodě

Žolio, Antonín
(též Žalio)
9. 5. 1918 – 15. 9. 1953
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: Vysoké Veselí
Poslední adresa: Wels
Povolání:  
Místo úmrtí: Mikulov, ČSR
Příčina úmrtí: zabit elektrickým proudem na střední překážce
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Hlídka PS ve složení svobodník Nečesaný a rt. abs. Divela nalezla v prostoru katastru obce Mikulov, kóta 217 mezi HK IX-69-IX-70, mezi první a střední stěnou elektrifikovaného drátěného zátarasu neznámého muže, o němž zpráva uvádí, že k nám byl vyslán jako agent CIC.