Stéla památníku Brána ke svobodě

Prcín, František
29. 5. 1946 – 31. 12. 1962
Státní příslušnost: Československá republika, národnost česká
Místo narození: Valašská Polanka, okr. Vsetín
Poslední adresa: Valašská Polanka 235, okr. Vsetín
Povolání:  
Místo úmrtí: Valtice, ČSSR
Příčina úmrtí: zabit elektrickým proudem
Hrob: hřbitov ve Valašské Polance
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj: vyšetřovací spis V-2573
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

V noci 31. 12. 1962 se pokoušel výše jmenovaný překročit ilegálně státní hranici do Rakouska se svým kamarádem Milanem Vychopeněm. Smrt nastala pravděpodobně ve 22.30 hod. v katastru obce Valtice na drátěném zátarasu elektrickým proudem. Šetřením bylo zjištěno, že ve 22.45 hod. se rozsvítila signalizace. Hlídka PS při zjištění, že je narušena hranice, směřovala k místu narušení, kde zajistili osobu běžící mezi vnitřní stěnou drátěného zátarasu a elektrifikovanou stěnou po kontrolním poli. Muž žádal o pomoc, neboť jeho kolega ležel mrtvý na drátech. Mladý chlapec byl po vypnutí proudu vyproštěn a vynesen ven z prostoru mezi překážkami. Chlapci, který byl zasažen elektrickým proudem, byla poskytnuta první pomoc. Přes uvedenou pomoc byla konstatována smrt. KS MV Brno prováděla šetření, krajský prokurátor nařídil soudní pitvu v pitevně katedry soudního lékařství Brno, Tvrdého 2a. Identifikace mrtvého byla provedena podle osobních dokladů, kamarádem, se kterým chtěl jmenovaný překročit hranice, a tatínkem usmrceného. Na žádost otce o vydání usmrceného k převozu a občanskému pohřbu vydal dozorový prokurátor souhlas s podmínkou, že pohřeb bude proveden v tichosti, bez projevů, které by byly namířeny proti státnímu zřízení. Pohřeb se uskutečnil ve Valašské Polance 6. 1. 1963 pod dohledem OO MV Vsetín a proběhl v klidu dle zprávy v protokolu.

Fotogalerie

Prcín František Prcín František Prcín František Prcín František