Pokorný, Bedřich
6. 3. 1904 – 31. 3. 1968
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: ČSR
Poslední adresa: Brno
Povolání:  
Místo úmrtí:  
Příčina úmrtí: sebevražda
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:

Zpravodajec, před válkou působí na Slovensku, za války pracuje jako úředník v Brně, jeho údajná odbojová činnost je nejasná. Po válce začíná jeho rychlý vzestup, je považován za jednoho z organizátorů pochodu smrti brněnských Němců. Působí jako zemský velitel bezpečnosti v Brně. Po válce vstupuje do komunistické strany, působí ve vedoucí funkci na ministerstvu vnitra. Vyšetřuje německé válečné zločince, je mu kladeno za vinu, že zfalšoval výpověď K. H. Franka tak, aby obvinění z kolaborace padlo na politické odpůrce. V únoru 1948 přispěl k úspěchu převratu, když zorganizoval a využil agenturní síť uvnitř jiných stran. Později byl organizátorem táborů nucených prací. V roce 1953 byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu, v březnu 1968, v době Pražského jara, spáchal na brněnské přehradě sebevraždu.

Příbuzní:  
Poznámky:
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost
 
Prameny

Encyklopedie dějin města Brna: Pokorný, Bedřich

Fotogalerie