TŘETÍ ODBOJ NA JIŽNÍ MORAVĚ

Třetí odboj a protikomunistická rezistence se týkaly celého území Československa, přesto však neměly ve všech regionech stejnou intenzitu. Ovlivňovala je řada faktorů, které odboj zesilovaly či zeslabovaly. K těm základním patřila skladba obyvatelstva, blízkost železné opony, existence důležitých institucí a podmínky pro odbojovou činnost. Jižní Morava měla svá specifika – silný podíl věřících, blízkost železné opony a na části území i terén, který umožňoval rozvíjet podzemní činnost. Ačkoli zatím nemáme k dispozici srovnání, která by dokázala přesně vyznačit rozdíly v jednotlivých oblastech, je jisté, že jižní Morava patřila k regionům se silným odbojovým protikomunistickým hnutím.

Brněnský kraj

Vznikl na základě reformy z roku 1948 a nekryl se zcela se současným územím Jihomoravského kraje. Jeho centrem bylo Brno.

Brněnský kraj v roce 1951
Brněnský kraj v roce 1951


Podívejte se také na další zajímavou mapu – plán zabezpečení města Brna při útěku vězně