Na základě besedy s Luďkem Navarou na téma Železná opona, studenti napsali několik esejů, které vám s povolením autorů i paní profesorky Aleny Ziny Janáčkové, která besedu zorganizovala, přinášíme.

Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej Esej