Oběti sovětské okupace

Od prvních hodin okupace, která ukončila politické uvolnění v Československu a takzvané Pražské jaro, se objevovaly snahy postavit se okupantům na odpor. Přestože v ohnisku zájmu okupačních jednotek byla pochopitelně především Praha jako hlavní město, Brno – jako druhé největší město Československa – bylo dalším logickým významným cílem. Okupanti do města zamířili pozemní cestou, ale i z leteckého výsadku na tuřanském letišti. Projevy nesouhlasu měly více podob – především se jednalo o změny orientačních tabulí, vylepování hesel, plakátů, demonstrace a rozšiřování letáků. Odpor byl povětšinou spontánní.

Debnár, Viliam * 09.11.1938, Pukanec (Slovensko) + 21.08.1968, Brno
Chalupa, Karel * 10.06.1914, Boleradice + 29.08.1968, Brno
Sušánková, Ilja * 05.01.1931, Klatovy + 25.08.1968, Bučovice
Trechová, Anna * 08.08.1931, Šajdíkove Humence (Slovensko) + 21.08.1968, Znojmo
Verwalter, Leopold * 12.12.1909, Pohořelice + 12.10.1968, Pohořelice
Žemlička, Josef * 25.03.1952, Brno + 21.08.1968, Brno