Tábor nucené práce Uherčice

Internovány ženy na tamním zámku. Spadal pod TNP Valtice. V provozu 1949-51.

zámek Uherčice
V srpnu 1950 bylo v Uherčicích 68 chovanek. Pracovaly v zemědělství. Na kresbě zámek Uherčice

půdorys TNP Uherčice
Půdorys TNP Uherčice