Tábor nucené práce Valtice

Určen pro ženy-chovankyně. V provozu 1949-51.

zámek Valtice
V srpnu 1950 bylo ve Valticích 91 chovanek, které pracovaly v zemědělství. Na kresbě zámek Valtice