O projektu

Projekt

Občanské sdružení Paměť (Miroslav Kasáček, Luděk Navara, Libor Svoboda, Miroslav Lachman)

Realizace, spolupráce, podpora

Mgr. Libor Svoboda (historik ÚSTR), Ing. Miroslav Lachman (IT specialista), PhDr. Jan Břečka (historik MZM), Mgr. Mgr. Irena Danielová, PhDr. Aleš Kýr, Ivan Renč, Mgr. Luisa Nováková, PhD., PhDr. Jaroslav Novák, Jiří Stránský, prof.PhDr. Jiří Trávníček, M.A., PhDr. Roman Kopřiva, Ph.D., Rebeka Bartůňková-Křižanová, JUDr. Dagmar Lastovecká, Mgr. Jiří Skoupý, Bohumil Robeš, Ing. Petr Fruhwirt, Renáta Rotreklová, Milan Jedlička, Mgr. Milena Flodrová, Mgr. Darja Kocábová, Pavel Paleček PhD. (historik), Mgr. Monika Mandelíčková, Mgr. Ladislav Nevrkla, Mgr. Tomáš Bursík, PhDr. František Bártík (historik), Mgr. Martina Komendová (překlad), Mgr. Ing. Pavel Vaněk Ph.D. (historik ABS)

Instituce

Konfederace politických vězňů, Okresní archiv Břeclav se sídlem v Mikulově, ÚSTR – ABS (Ústav pro studium totalitních režimů – Archiv bezpečnostních složek), Moravský zemský archiv, Moravské zemské muzeum, ...