Odbojové skupiny podle evidence jihomoravské StB

1) V-2691/VII AKCE HRAD – Orelská organizace
  Oravec František a spol.
Bohuslav Koukal, nar. 15. 12. 1905
2) V-2681/II Poul Josef, nar. 2. 5. 1910, a spol.
  Napojení na uprchlého bývalého poslance za ČSL parlamentu ČSR Bohdana Chudobu.
3) V-2681/II Hlaváč František, nar. 2. 5. 1927 Brno, a spol. (souvisí s orelskou organizací)
  Rozmnožování a rozšiřování protistátních letáků.
4) V-2681/II Jurák Josef, nar. 10. 4. 1910, a spol.
  Napojeno na orelskou skupinu Bohuslav Koukal – Brno.
5) V-2681/III Pečenka Miroslav, nar. 2. 2. 1924
  Odbojová organizace Jana Masaryka (souvisí se skupinou Blaník).
6) V-2681/IV JUDr. Jandeček Vojtěch, nar. 3. 10. 1914, a spol.
  Souvisí s orelskou organizací.
7) V-2681/V Šrámek František a spol.
  Souvisí s orelskou organizací.
8) V-2681/V Jandásek Josef, nar. 7. 9. 1892, a spol.
  Ilegální přechody hranic, styk s uprchlíky.
9) V-2681/VII Dr. Levíček Petr, nar. 19. 10. 1905 Dambořice, Dr. Werner, nar. 23. 3. 1903
  Napojení na skupinu Hrad.
10) V-632 Krček Alois, nar. 20. 6. 1895 Tvarožná, a spol., ilegalista, bývalý funkcionář Čs. strany lidové
  Účelem této organizace bylo připravit svržení vlády.
11) V-484 Havlíček Leopold, nar. 2. 9. 1918, a spol.
  Příprava k ilegálním útěkům.
12) V-453 Ilegální skupina Žádník Antonín, nar. 21. 3. 1909, Svoboda Martin a spol.
  Zasílání ilegálních zpráv do zahraničí. Souvisí s ilegální skupinou Dr. Ticháčkové Aleny. Pověření vybudovat ilegální skupinu na Znojemsku.
13) V-1309 Píchal Leo, nar. 13. 7. 1924, a spol.
  Rozmnožování a rozšiřování protistátních letáků.
14) V-601 Tůma Josef, nar. 10. 3. 1902, a spol.
  Rozšiřování protistátních letáků.
15) V-1055 Kašpar Václav, nar. 25. 3. 1923
  Vyzvědačství, neoprávněné opuštění republiky.
16) V-641 Fürst Jan, nar. 3. 3. 1932, a spol. – název skupiny „IDES“
  Rozšiřování protistátních letáků.
17) V-2784 Marie Kolajová, nar. 12. 5. 1926
  Rozšiřování ilegálních letáků.
18) V-642 Krbeček Eduard, nar. 30. 4. 1928, a spol. – ilegální skupina „VLASTA“
  Rozšiřování protistátních letáků.
19) V-541 Horová Růžena, nar. 15. 12. 1926, Čempela Josef, nar. 12. 12. 1918, rolník, Mikulov
  Převádění do Rakouska, předávání špionážních zpráv do Rakouska, napojení na agenta IS Jaroslava Horu.
20) V-3189 Daněk František, nar. 20. 5. 1928, a spol.
  Protistátní letáky, tisk, rozšiřování letáku „Jan Masaryk se ptá“ mezi občany. Zveřejnění okolností kolem smrti Jana Masaryka.
21) V-2671 Baruš Josef, nar. 1. 2. 1909, a spol., živnostník, stolař
  Ilegální organizace Světlana, skupina Jarmila, která působila na Brněnsku, Znojemsku, Vyškovsku. Tato skupina pracovala na základě instrukcí Vávry-Staříka. Program skupiny zvrat zřízení v ČSR.
22) V-151 Bučková Anežka, nar. 12. 5. 1924, Matějíček Václav, nar. 14. 2. 1914, a spol.
  Organizování ilegálních přechodů do Rakouska.
23) V-3185 Eliáš Vladimír, nar. 26. 4. 1920, Pálka Vojtěch, nar. 3. 3. 1927 – ilegální skupina II. úderná brigáda Jana Žižky z Trocnova
  Protistátní činnost, nedovolené ozbrojování, útěk na Západ, návrat a pokračování v protistátní činnosti.
24) V-1416 Veselý Karel, nar. 1. 1. 1917, a spol, Brno (Jihlava).
  Příprava teroru a diverze, nedovolené držení zbraně a vysílačky, shromažďování zbraní, rozšiřování letáků, příprava na zvrat režimu v ČSR (tři tresty smrti).
25) V-429 Cikrle Karel, nar. 9. 1. 1907, Prostředník Jaroslav, nar. 3. 8. 1913, a spol.
  Výhružné dopisy, letákové akce. Rozeslali tři výhružné dopisy s rozsudkem smrti předsedovi ONV Rosice, předsedovi MNV Oslavany a veliteli SNB Oslavany. Synem Karla Cikrleho je nynější biskup Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle.
26) V-1422 Grošov Ladislav, nar. 5. 7. 1922, a spol. – ilegální odbojová skupina
  Zastrašování komunistických funkcionářů – výhružné dopisy, letákové akce (tři osoby ze skupiny byly odsouzeny na doživotí).
27) V-611 Toth Bohuslav, nar. 2. 9. 1930, a spol.
  Útěk do zahraničí, styk s americkou rozvědkou a získání informací a instrukcí pro provádění nepřátelské činnosti v ČSR. Špionážní činnost.
28) V-469 Bartoš Antonín, nar. 25. 5. 1894, a spol.
  Příprava a organizování ilegálních útěků do Rakouska.
29) V-595 Trávník Karel, nar. 14. 10. 1922, a spol.
  Příprava teroristické akce. Navázání na Baráka Miroslava, nar. 18. 2. 1923, vojína základní vojenské služby, který uprchl roku 1948 do západního Německa, získán jako agent CIC, styk s Vávrou-Staříkem. Příprava likvidace generála Svobody a Raicina.
30) V-3171 Králík Jan, nar. 6. 7. 1930, a spol.
  Ilegální skupina. Rozšiřování protistátních letáků, příprava útěku do zahraničí. Útěk měl být uskutečněn letadlem aeroklubu v Uherském Hradišti.
31) V-638 Herman Jindřich, nar. 22. 8. 1926, a spol.
  Ilegální přechody do zahraničí a návraty s posláním. Všichni byli členy trampské osady Ricatado.
32) V-453 JUDr. Ticháčková Alena, nar. 6. 1. 1920, a spol.
  Příprava na zvrat lidově demokratického zřízení a napojení na zahraniční agenty. Ilegální skupina měla název SINIOLCHU. Členové skupiny byli dříve členy Strany národních socialistů.
33) V- 2789 Novák František, nar. 14. 11. 1910, a spol.
  Ilegální přechody hranic. Se znalostí hraniční oblasti a dohod s Finanční stráží SNB.
34) V-529 Krapka Josef, nar. 17. 9. 1910, a spol.
  Ilegální skupina prováděla zprostředkování útěků do zahraničí. Převody studentů vyloučených akčními vysokoškolskými výbory. Působnost skupiny kraj Brněnský a Českobudějovický.
35) V-1418 Kožený Jan, nar. 8. 4. 1926, a spol.
  Ilegální organizace do svého plánu zařadila zastrašovací teroristické akce proti aktivním funkcionářům KSČ. Vypracovali plán přepadení předsedy MAV – NF v Měříně Simajchla a předsedy KSČ Kubiše. Přepadení se neuskutečnilo, neboť byli všichni před akcí zatčeni. Soud odsoudil členy skupiny – dva tresty doživotí a ostatní k vysokým trestům.
36) V-550 Oškrdal Milan, nar. 12. 12. 1929, a spol.
  Odbojová skupina Jana Masaryka, vyzvědačství, shromažďování zbraní. Počátek činnosti 14. 3. 1949.
37) V-2303 Vystrčil Bohumil
  Pokus o opuštění republiky, navazuje na skupinu V-626 Jindřich Mierný a spol., pobuřování, přípravy na útěk do zahraničí.
38) V-626 Mierný Jindřich, nar. 6. 6. 1930 v Brně, a spol.
  Pobuřování, příprava na útěk. Váže se na skupinu V-2303 Vystrčil Bohumil.
39) V-631 Pivečka Lubomír, nar. 24. 5. 1924
  Ilegální odbojová skupina, uprchl do zahraničí. Vrátil se a měl vybudovat síť spolupracovníků v období roku 1949.
40) V-581 Horáček Jan Adolf, nar. 2. 7. 1900, a spol.
  Ilegální odbojová skupina, vyzvědačství, spolčení s agentem CIC Milanem Šedou, který docházel na území Československa se špionážními úkoly v období března 1949.
41) V-1407 Svoboda Josef, nar. 1. 10. 1928, a spol.
  Rozvracení republiky, rozesílání letáků u příležitosti IX. sjezdu KSČ – uskutečnění svobodných voleb pod patronací OSN.
42) V-477 Cikánková Zdeňka, nar. 14. 9. 1926, Bílovice nad Svitavou, bytem Brno, a spol.
  Rozvracení republiky, rozesílání dopisů – svobodné volby pod patronací OSN.
43) V-2785 Ilegální skupina Vala Václav, nar. 15. 4. 1915, a spol.
  Rozšiřování protistátních letáků a výhrůžných dopisů v objektu věstonické mlékárny.
44) V-2762 Koliba Zdeněk, nar. 2. 12. 1924, a spol.
  Ilegální přechod hranic do Rakouska, kontakty s agenty CIC – dr. Klimkovič, vyzrazení informací vojenského, politického a hospodářského charakteru, styky s uprchlíky.
45) V-957 Havlín Bohumil, nar. 2. 6. 1928, a spol.
  Ilegální skupina „LILKA“, letáky, převody osob, styky s agenty CIC.
46) V-643 Váňa Miroslav, nar. 28. 3. 1928, a spol.
  Ilegální skupina, výzvědná činnost, rozvracení republiky, pobuřování, agent chodec, rozvědná činnost ve prospěch USA.
47) V-2759 Kadliček Martin, nar. 28. 10. 1927, a spol., Urbánek Emanuel, nar. 15. 7. 1928
  Vlastizrada, pobuřování, rozvracení republiky (dvě skupiny).
48) V-479 Jeník Břetislav, nar. 24. 5. 1921, a spol.
  Shromažďování zbraní, rozšiřování letáků.
49) V-3272 Trávník Gebrhard, nar. 21. 7. 1918, a spol.
  Ilegální skupina 1948–1949, krycí název „MÁJA“, později změněno na „Protibolševické hnutí MORAVA“. Výhružné dopisy, letákové akce.
50) V-3214 Kulíšek Karel, nar. 10. 4. 1929, a spol.
  Ilegální skupina, rozšiřování letáků, krycí název skupiny „ČSL odboj, skupina XII-2“.
51) V-644 Pekárek Alois, nar. 22. 1. 1915, Sedláková Marie a spol.
  Pobuřování, kněžská kázání; 1949 Bořitov, Sloup, Rájec nad Světlou, Spešov.
52) V-472 Bednář Benedikt, nar. 23. 3. 1907 Rebešovice, bytem Brno, a spol.
  Vlastizrada, člen organizace „Modrý štít“. Zprostředkování útěků za hranice, opatřování falešných dokladů, pokus o sebevraždu při zjištění jeho ilegální činnosti. Poslán do psychiatrické léčebny Brno-Černovice. Seznámení s vězněm Havlínem Bohumilem, za účasti ošetřovatelek Kadlecové Marie a Kalné Gabriely uskutečnili útěk z léčebny.
53) V-1859 Protistátní organizace „Horská lesní lučina“ a „Světlana“, založil Jan Opletal, nar. 11. 1. 1905 – krycí jméno „Horský“
  Příprava zvratu lidově demokratického zřízení v ČSR.
54) V-449 Bajer Milan, nar. 16. 12. 1930, zaměstnán ve Zbrojovce Brno, a spol.
  Přechod státních hranic do Rakouska. Navázání kontaktu s francouzskou a britskou zpravodajskou službou.
55) V-489 Navrátil Josef, nar. 23. 11. 1913, rolník, a spol.
  Příprava zvratu lidově demokratického zřízení v ČSR. Ilegální skupina s názvem Světlana – Jarmila, uspořádání odbojových skupin – okresní a krajské velitelství pro celou Moravu.
56) V-2670 Matuš Josef, nar. 20. 3. 1924, a spol.
  Ilegální skupina, vlastizrada. Světlana – navazuje na další skupiny na Moravě. Matuše získal pro ilegální skupinu Rudolf Lenhard. Styk se zahraničními agenty jménem Jánošík a „Vašek“. Příprava teroristických akcí.
57) V-429 Machat Miloš, nar. 26. 3. 1913, Nový Stanislav, nar. 4. 9. 1905, a spol.
  Ilegální skupina „AKCE IVAN“. Příprava na zvrat lidově demokratického zřízení. Zjišťování vojenských a státních tajemství, shromažďování zbraní, organizování ilegálních přechodů.
58) V-1420 JUDr. Smolín Josef, nar. 6. 8. 1902, a spol.
  Ilegální skupina, březen 1948, residentura AV, vyzvědačství, příprava k útěku do zahraničí, organizování skupiny dle informací – Nechanského z Prahy.
59) V-3205 Gál Josef, nar. 1. 6. 1926, a spol. – organizování odbojové skupiny.
  Získal ke spolupráci Máčela Emila, který ovšem podezříval Josefa Gála z provokatérství, a proto než začal dle Gálových pokynů zasílat dopisy se zprávami, ohlásil vše na VO StB v Gottwaldově. Gál pověřil jmenovaného vedením skupiny, hledáním prostor pro uskladnění zbraní, slíbil vysílací stanici a získal pro ilegální skupinu další dva spolupracovníky. Obezřetnost v uvedeném případě zapracovala. Gál byl provokatér. Dal slib orgánům v Praze, že pronikne do ilegální organizace B 333 E. I přes uvedenou okolnost byl jeden ze zbývajících získaných mužů odsouzen na deset let – protože neohlásil, že ho provokatér Gál pověřil ilegální činností. Uvedeno ve vyhodnocovacím protokolu.
60) V-1404 Dvořák Milan, nar. 17. 1. 1929, a spol.
  Červen 1948. Ilegální skupina, vyzvědačství pro nezjištěnou rozvědku, rozšiřování letáků, nedovolené sdružování, velezrada.
61) V-2670 Šimarda Alois, nar. 14. 3. 1921, a spol.
  Světlana – Jeseník, ilegální skupina, únor 1949. Souvisí s moravskou organizací Světlana – Makyta a Světlana – Jarmila. Dle protokolů uvedena činnost odbojové skupiny: protistátní letáky, nedovolené ozbrojování, zvrat lidově demokratického zřízení v ČSR, vlastizrada, styk se zahraničním agentem Jánošíkem.
62) V-544 Křapovi Jaroslav, nar. 24. 4. 1911, a František, nar. 11. 7. 1914
  Prosinec 1948. Ilegální přechody hranice, vlastizrada, neoprávněné opuštění republiky. Vyzrazení státních a hospodářských tajemství příslušníkům rozvědky CIC.
63) V-45 Prudík Jaroslav, nar. 5. 10. 1927, a spol.
  Březen 1949. Protistátní skupina „Národní rada“, z podnětu agenta CIC Jana Šťastného, rozvracení republiky, letáky.
64) V-2678 Vetejška Jaroslav, nar. 14. 5. 1926, Hodonín, a spol.
  Ilegální odbojová skupina, obviněni z vyzvědačství, velezrady a teroru.
65) V-3252 Kolařík František, nar. 1. 8. 1927, misijní pracovník, a spol.
  Ilegální odbojová skupina, rozšiřování ilegálních tiskovin.
66) V-483 Jaroš Rudolf, nar. 6. 8. 1898, a spol.
  Odbojová činnost – intervence ve prospěch odsouzených, braní úplatků. Zatčeno 10 osob z toho 6 soudních úředníků.
67) V-852 Štarha Bohuslav, nar. 28. 8. 1928 v Křížovicích, a spol.
  Ilegální odbojová skupina „Jan“ na Tišnovsku. Souzeni za letákové akce, velezradu a vyzvědačství.
68) V-893 Nováček Vladimír, nar. 1. 10. 1928, a spol.
  Ilegální skupina, souzeni za vyzvědačství a velezradu.
69) V-2256 Fanta Kristian, nar. 24. 2. 1896, a spol.
  Souzeni za odpor proti sjednocení tělovýchovy, rozvracení republiky, protistátní činnost.
70) V-881 Burian Bohuslav, nar. 16. 10. 1919, římskokatolický kněz, a spol.
  Útěk do Rakouska, ilegální přechody, agent chodec, pracoval pro vatikánskou, francouzskou a americkou rozvědku. Pomocí převaděčské skupiny Tuček a spol. z Moravské Nové Vsi zajišťoval přechody ohrožených občanů v ČSR. Zemřel ve vězení.
71) V-552 Dobšíková Vlasta, nar. 16. 6. 1927 v Kvasech, okr. Rachovo, a spol.
  Souzeni za úklady proti republice, roznášení ilegálních letáků.
72) V-481 Jurda Viktor, nar. 30. 1. 1928, a spol.
  Ilegální protistátní organizace „5 sulivanů“. Příprava násilného zvratu v ČSR a převzetí moci.
73) V-624 Kučera Jaroslav, nar. 31. 3. 1926, Otnice, a spol.
  Rozšiřování protistátních letáků.
74) V-3201 Procházka Rostislav, nar. 11. 11. 1929, studující v Brně, a spol.
  Rozšiřování letáků s projevem prezidenta Beneše.
75) V-633 Trlida Miroslav, nar. 19. 6. 1927, a spol.
  Nedovolené sdružování, rozšiřování letáků „Žádost sv. Václava“.
76) V-448 Hartl Josef, nar. 7. 12. 1898 Kyjov, řeholník a představený kláštera, a spol.
  Ilegální odbojová skupina, rozšiřování letáků „Pravda vítězí“.
77) V-2681 Žádník František, nar. 31. 3. 1912, a spol.
  Ilegální organizace, rozšiřování protistátních letáků, srazy funkcionářů Orla, sv. Hostýn.
78) V-2681 Vlach Vincenc, nar. 11. 7. 1910, žijící v Hodoníně, a spol.
  Ilegální organizace, rozšiřování letáků, útěk do zahraničí.
79) V-2677 Kolaja Leopold, nar. 16. 11. 1923, a spol.
  Ilegalista bývalých lidovců, rozšiřování letáků.
80) V-2677 Huvar Antonín, nar. 23. 7. 1922, kněz římskokatolické církve, ilegalista bývalých lidovců a členů organizace Orel, a spol.
  Souzeni za přípravu ke svržení lidově demokratického zřízení, letákové akce.
81) V-2984 Jelínek Bohumil, nar. 18. 12. 1925, průvodčí vlaku, agent CIC, a spol.
  Ilegální organizace, úklady proti republice.
82) V-2760 Málková Vlasta, nar. 6. 4. 1923, a spol.
  Odbojová organizace, souzena za rozšiřování letáků, úklady proti republice, bývalí národní socialisté.
83) V-620 Hladík Jan, nar. 16. 3. 1914, dělník, a spol.
  Ilegální útěk do Rakouska, ukrývání, úklady proti republice, letákové akce.
84) V-423 Kheck Eduard, nar. 27. 2. 1929 v Nižném Sineviru, bytem Kelčany, a spol.
  Bývalí národní socialisté, rozvětvená ilegální organizace, letákové akce, odsouzeni za rozvracení republiky.
85) V-615 Macháček Pavel, nar. 2. 12. 1927, pekařský učeň, a spol.
  Ilegální organizace, souzeni za úklady proti republice, útěk do zahraničí, spojení s agentem CIC; jako agent CIC se vrátil se špionážními úkoly.
86) V-614 Thám Jan, nar. 3. 4. 1931 v Křinci, studující, a spol.
  Ilegální organizace, souzeni za rozvracení republiky, opuštění republiky, styk s centrálou CIC v NSR, pokus o ilegální přechod hranic.
87) V-634 Fischer Jan, nar. 8. 10. 1923, a Chlubný Ladislav, nar. 4. 2. 1925, a spol.
  Ilegální organizace, Jan Fischer prošel čtyřdenním výcvikem CIC v Mnichově, jeho krycí jméno bylo „KAMIL“, založení skupiny „OLGA“, oblast činnosti Znojemsko, příprava na zvrat zřízení v ČSR.
88) V-635 Kulíř Václav, nar. 24. 9. 1896, živnostník, a spol.
  Ilegální organizace, organizování přechodů do Rakouska, úklady proti republice, nepřátelský živel v čsl. armádě.
89) V-475 Obruča Lubomír, nar. 26. 11. 1928, a spol.
  Ilegální organizace, stíháni za rozvracení republiky, shromažďování zbraní, střeliva, teroristické akce, ilegální schůzky v klášteře dominikánů ve Znojmě, bývalí členové strany lidové.
90) V-2783 Vojkovský Miloš, nar. 1. 4. 1927, a spol.
  Příprava k útěku do zahraničí, rozvracení republiky, plánovali vstup do zahraniční armády, aby mohli bojovat proti režimu v ČSR.
91) V-319 Kohn Miloslav, nar. 7. 12. 1915, Mizera Vojtěch a spol.
  Souzeni za neoznámení trestných činů proti republice, poskytování pomoci agentům cizí rozvědky, příprava atentátu na vládní činitele ve Zlíně při Filmovém festivalu pracujících.
92) V-607 Zima Ladislav, nar. 23. 6. 1915 Choceň, bytem Břeclav, a spol.
  Ilegální skupina, převádění osob přes hranice, útěk přes hranice do Rakouska.
93) V-2567 Podsedník Josef, nar. 15. 2. 1903, bývalý předseda ÚNV v Brně, a spol.
  Skupina souzena za přípravu zvratu režimu v ČSR, letákové akce, organizování útěků do zahraničí, spolupráce s rozvědkou CIC, agent CIC, spolupráce a styk s emigrací v zahraničí. Bývalí národní socialisté.
94) V-454 Růžička František, nar. 29. 5. 1925, a spol.
  Agent CIC, krycím jménem „dr. Mixa“. Odbojová skupina „Československý odboj M.M 3/48“. Souzeni za přípravu zvratu režimu v ČSR, letákové akce, shromažďování zbraní a třaskavin, přepadávání stanic SNB, sekretariátů KSČ a jiných objektů, ničení mostů. Bývalí národní socialisté.
95) V-1410 Štěpánek Antonín, nar. 28. 4. 1920, a spol.
  Ilegální skupina z bývalých členů strany lidové. Souzeni za sdružování proti republice, letákové akce, významný leták „Katolíci, buďte na stráži“.
96) V-639 Richter Zdeněk, nar. 8. 3. 1926, agent CIC, a spol.
  Ilegální skupina, souzeni za vyzvědačství pro CIC, ilegální přechody hranic, řídící agent CIC „Dr. Baron Míše“.
97) V-3208 Půček František, nar. 30. 10. 1895, římskokatolický farář v Nedašově, a spol.
  Souzeni za veřejné srocení a násilí, pobuřování, nepřátelská činnost římskokatolické církve.
98) V-476 Čech Miloslav, nar. 21. 4. 1931, učeň Metra Blansko, Kretz Jan, nar. 6. 7. 1930, řeznický učeň, a spol.
  Ilegální skupina „PARTYZÁN“. Rozšiřování protistátních letáků, příprava na ozbrojené akce.
99) V-3137 Zelenková Marie, nar. 5. 9. 1895, a spol.
  Ilegální skupina. Organizování přechodů do zahraničí, do Rakouska v oblasti Hnánice, získávání tajných informací od Finanční stráže, úklady proti republice. Převedení JUDr. Viléma Svobody, poslance Rychtera z Brna a dalších. Bývalí národní socialisté.
100) V-1406 Janata Bohuslav a spol.
  Souzeni za rozvracení republiky, rozšiřování letáků, z významných byl leták „Nástup“, zajištění cyklostylu, vysílací stanice, vysílání špionážních zpráv s využitím šifrovacích klíčů, osobní ozbrojování pro případ zvratu režimu v ČSR. Navazuje na ilegální skupinu vedenou Kroutilem Milanem V-774 Hradec Králové, Řídkým Aloisem V-1069 České Budějovice a skupinu Veselý a spol. Jihlava.
101) V-478 Bečvář Adolf, nar. 19. 8. 1921, a spol.
  Souzeni za ilegální útěky do zahraničí, organizování útěků do zahraničí, nedovolené ozbrojování, vyzvědačství, navázání styku s CIC.
102) V-3181 Šlancar František, nar. 6. 2. 1928, soustružník, a spol.
  Ilegální útěk do zahraničí, vstup do francouzské cizinecké legie. Pro neutěšené podmínky v legii návrat zpět do ČSR, kde byl souzen se společníky.
103) V-1419 Veselý Karel a spol.
  Založili další skupinu a rozšířili její působnost. Souzeni za velezradu, podvracení republiky, nedovolené ozbrojování.
104) V-1313 Sokol Rostislav, nar. 28. 8. 1927, domácí krejčí, a spol.
  Ilegální skupina s názvem „Pro Vlast“. Společně s Vítězslavem Klenešem organizovali akce a útoky na funkcionáře KSČ a veřejné činitele, příprava zvratu režimu v ČSR, sabotáže, příprava útěku do zahraničí. Při realizaci skupiny na útěku byl Kleneš zastřelen.
105) V-487 Marcínek Josef, nar. 29. 9. 1921, a spol.
  Ilegalista lidové strany. Souzeni za spojení s lidoveckou emigrací, styk s agenty zahraniční rozvědky, ilegální přechody, vyzvědačství, vlastizradu. Z popudu poslance strany lidové Antonína Fránka a Karla Kašpárka byla založena ilegální skupina.
106) V-429 Verosta Stanislav, nar. 13. 4. 1928, a spol., zařazení do TNP
  Připravovali útěk do zahraničí. Byli souzeni, že odcizili průmyslovou třaskavinu a při útěku ji chtěli použít k vyhození sekretariátu KSČ, a za přechovávání zbraní.
107) V-586 Krula František, nar. 7. 4. 1896, vlakvedoucí ČSD, člen sociální demokracie, bytem Znojmo; Blais Rudolf, nar. 30. 3. 1901, a spol.
  Souzeni za napomáhání ilegálních přechodů do zahraničí.
108) V-3202 Lacek Jan, nar. 15. 10. 1932, zednický učeň; Štěpka Antonín, nar. 27. 2. 1934, zemědělský dělník, a spol.
  Příprava útěku do zahraničí, nedovolené ozbrojování. V Otrokovicích si chtěli najmout aerotaxi na cestu do Brna nebo Bratislavy a během letu hodlali využít situace a přinutit pilota k cestě do Rakouska. Jmenovaní byli zajištěni na letišti a souzeni z uvedených přečinů.
109) V-439 Křižan Jan, nar. 12. 11. 1915, majitel továrny, a spol.
  Po setkání s americkým novinářem plánoval útěk do zahraničí. Byl souzen se společníky za pomlouvání lidově demokratického zřízení, informování o situaci v národních podnicích, nedovolené ozbrojování, spojení s agenty. Při ilegálním útěku v oblasti Moravské Nové Vsi do Rakouska zadrženi hlídkou Sovětské armády a předáni zpět do ČSR.
110) V-2670 Vrba Jaromír, nar. 5. 7. 1920, a spol.
  Ilegální skupina – akce „Světlana“. Souzeni za vlastizradu, vyzvědačství, zabití příslušníka SNB Boh. Hyla, plán únosu gen. Svobody, nedovolené ozbrojování, rozšiřování letáků, přepadení stráže ve věznici, odebrání zbraně, útěk.
111) V-2670 Novotňák Martin, nar. 24. 12. 1891, štábní strážmistr ve výslužbě, a spol.
  Souvisí se skupinou Vrba Jaromír – akce „Světlana“, zapojení do skupiny bratrem Vávrou-Staříkem. Styk se zahraničními agenty, posílání zpráv do zahraničí pomocí šifer, letákové akce, přechovávání osob a pomoc zahraničním agentům a lidem, kteří byli hledáni bezpečnostními orgány.
112) V-637 Folvarčný Emanuel, nar. 10. 8. 1905, dělník Drukov Brno, a spol.
  Členové ilegální skupiny souzeni za hanobení prezidenta a vládních činitelů, organizování přechodů do zahraničí, nedovolené ozbrojování, pobuřování.
113) V-1314 Horáková Milada a spol.
  Na pokyn pražského vedení byla vytvořena ilegální skupina „STACH“, napojení na ilegální ústředí v Praze, příprava na politický zvrat, spojení s emigrací v zahraniční (Zenkl, Ripka).
114) V-584 Čehovský Leopold, nar. 22. 1. 1930, učeň ELEKTRA Mikulov; další společníci Einiger Alois, Josef Vozňuk, nar. 27. 9. 1915, příslušník Svobodovy armády
  Organizování ilegálních přechodů do Rakouska, ukrývání osob před zatčením. V soudním procesu souzeni za vlastizradu.
115) V-543 Lotrek Ladislav, nar. 13. 6. 1925, a spol.
  Činnost skupiny v oblasti Brno, Bučovice. Souzeni za podvracení republiky, špionáž, velezradu, letákové akce, výzvu důstojníkům ČSLA, aby plnili vlasteneckou povinnost, vyzbrojování.
116) V-2678 Bílek Karel, nar. 22. 1. 1930, Dolní Bojanovice, a spol.
  Příprava akcí proti komunistickému režimu v oblasti Hodonína v souvislosti s ilegální skupinou Vetejška Jaroslav navázal styk s Pavlem Hubačkou a vybudovali početnou odbojovou skupinu. Pokus o útěk do zahraničí. Souzeni za vlastizradu, vyzvědačství, ohrožení státního tajemství, styk se zahraničními agenty a jejich podporu.
117) V-519 Plachta Karel, nar. 24. 1. 1902, Vídeň; společníci Sekanina Jan, nar. 11. 7. 1906, Šutera Jan, nar. 28. 8. 1913, a spol.
  Ilegální přechod s kolegy do Rakouska, vlastizrada, reemigrace z Rakouska do ČSR.
118) V-3042 Červený Jan, nar. 21. 11. 1914, dělník, a spol.
  Útěk do zahraničí, pokus o zapojení do záškodnické činnosti proti ČSR, zajištěn sovětskou hlídkou, uvězněn a po odpykání trestu předán do ČSR.
119) V-510 Langer Robert, nar. 28. 3. 1890, a Guwak Rudolf, nar. 10. 9. 1921, malíř pokojů, a spol.
  Souzeni za úklady proti republice, organizování přechodů do zahraničí.
120) V-1310 Hůlle Vilém, nar. 20. 1. 1916, přednosta transfúzní stanice, a spol.
  Ohrožení hospodářského plánu, několik úmrtí a těžké reakce pacientů, neplnění povinností. Dne 14. 6. 1965 zproštěn obžaloby.
121) V-536 Hrabec Josef a Sýkora Karel
122) V-630 Sedlák Josef a spol.
123) V-1311 Šmoldas František a spol.
124) V-655 Ing. Sázavský Václav a spol.
125) V-507 Pokorný Stanislav a spol.
126) V-3211 Beneš Antonín a spol.
127) V-1417 Hajdl Vladimír a spol.
128) V-453 Sova Richard a spol.
129) V-451 Akrap Ivan a spol.
130) V-2672 Martiňák Bonifác a spol.
131) V-3681 Brhel Drahomír a spol.
132) V-521 Mělnická Vlasta a spol.
133) V-2670 Hlavinka Josef a spol.
134) V-2670 Šarc Antonín a spol.
135) V-3178 Klečka Josef a spol.
136) V-532 Vrbický Karel a spol.
137) V-608 Šiška Jan a spol.
138) V-2539 Tomášek Jaromír a spol.
139) V-2567 Heikenwälder Karel a spol.
140) V-1403 Böhm František a spol.
141) V-507 Klabačka Josef a spol.
142) V-650, V-765 Tuček Jan a spol.
143) V-2686 Strážnický František a spol.
144) V-766 Cukrovar Břeclav
145) V-656 Kozel Jaroslav a spol.
146) V-1566 Vejmelka František a spol.
147) V-757 Bára Emil a Holub Emil
148) V-2171 Nohýnek Vlastimil a spol.
149) V-24 Darmovzal Josef, Kalivoda Otakar a spol.
150) V-736 Zelený Vladimír a spol.
151) V-2671 Vávra Josef a spol.
152) V-3206 Šička Miroslav a spol.
153) V-3172 Mayer Dalibor, Němeček Svatopluk
154) V-3197 Bodlák Josef a spol.
155) V-593 Tošnar Miloš, Stašek František
156) V-2674 Gajdošík Stanislav a spol.
157) V-2676 Pospíšil Miloslav a spol.
158) V-589 Navrátil Václav a spol.
159) V-2674 Pro Svobodu
160) V-732 Lang František a spol.
161) V-488 Tichý Karel a spol.
162) V-737 Popek František a spol.
163) V-722 Bursík Josef a spol.
164) V-746 Sedlák Vladimír a spol.
165) V-873 Pekárek Zdeněk a spol.
166) V-1594 Čížek František a spol.
167) V-734 Holoubek Emanuel a spol.
168) V-1944 Kusek Milan a spol.
169) V-2894 Bruštík Josef a spol.
170) V-89 Ingerle Antonín a spol.
171) V-2671 Slavická Marie a spol.
172) V-2045 Kel Josef a spol.
173) V-3267 Kalenda Karel a spol.
174) V-3216 Malíška Karel a spol.
175) V-542 Votruba Jindřich, Martiník Arnošt
176) V-522 Sedlák František a spol.
177) V-420 Dr. Hřebík, Kulík Josef a spol.
178) V-2961 Hudec Jan a spol.
179) V-912 Čermák Stanislav a spol.
180) V-1061 Sixta Bohumil a spol.
181) V-440 Richter František a spol.
182) V-2018 Novák Alois a spol.
183) V-2025 Juras Václav a spol.
184) V-743 Martzínek Václav a spol.
185) V-1890a, V-1805 Krůtová Marie a spol.
186) V-23103 Mařík Karel a spol.
187) V-1835 Roháček Jaroslav a spol.
188) V-731 Bůšek Jaroslav, Bílský Miroslav
189) V-1579 Jenerál Josef a spol.
190) V-3180 Davídek Felix a spol.
191) V-149 Vomáčka Václav a spol.
192) V-80 Strejcius Jan a spol.
193) V-792 Vlček Jan a spol.
194) V-723 Knesl František a spol.
195) V-733 Lomič Karel a spol.
196) V-823 Rejtar Jaroslav a spol.
197) V-765 Havlásek Leopold a spol.
198) V-32 Rek František a spol.
199) V-749 Švehla Karel a spol.
200) V-1324 Novák Miroslav a spol.
201) V-761 Grim Antonín a spol.
202) V-1323 Vildung Miroslav a spol.
203) V-733 Florián Bohuslav a spol.
204) V-1596 Filipský Leopold a spol.
205) V-758 Vališ Zdeněk a spol.
206) V-1567 Bártík Jan a spol.
207) V-2027, V-2028, V-2029 Kadlček Jan a spol.
208) V-752 Hrachovina Josef a spol.
209) V-748 Rauš Jan a spol.
210) V-2024 Pálka Vojtěch a spol.
211) V-2169 Vaculka Antonín a spol.
212) V-785 Živný Antonín a spol.
213) V-822 Křivánek Jan a spol.
214) V-1698 Vaculka Antonín a spol.
215) V-755 Mihalik Štefan, Polák Robert
216) V-920 Kolář František a spol.
217) V-751 Čermák Miroslav a spol.
218) V-2022 Pražáková Marie, Kotek Alois
219) V-62 Svoboda Josef a spol.
220) V-2021 Kunčík Jindřich a spol.
221) V-1860 Šupková Augustina a spol.
222) V-2033 Urbánek Jan a spol.
223) V-69 Kvasnička Miroslav a spol.
224) V-788 Vala Jiří a spol.
225) V-1325 Kořínek Stanislav a spol.
226) V-1495 Havelka Antonín a spol.
227) V-1045 Křivánek Mirko a spol.
228) V-821 Chaloupka Rudolf a spol.
229) V-2058 Souček Miloslav a spol.
230) V-784 Kostka Martin a spol.
231) V-129 Hájíček Josef a spol.
232) V-884, V-297 Vičar Jan, Čermák Ludvík a spol.
233) V-905, V-876 Babušík Mojmír, Tužín Karel a spol.
234) V-1588 Smetana Gustav, Melkus Jaroslav a spol.
235) V-1430 Gráf Josef a spol.