Pokorný, Alois

Pokorný, Alois
3. 4. 1928 – 18. 12. 1952
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: Tišnov, ČSR
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: věz. Praha Pankrác
Příčina úmrtí: popraven
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:  
Příbuzní:  
Poznámky:  
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Událost

Alois Pokorný se narodil 3. dubna 1928 v Tišnově. Navštěvoval tamní reálné gymnázium, byl členem Junáka a Svazu lidových muzikantů. Studoval na farmaceutické fakultě v Brně, absolvoval dva semestry. Byl sociální demokrat. Od 5. dubna 1950 se společně s Vlastimilem Železným skrýval v Křížovicích u Antonína Zadražila. Dne 26.července 1951 byl zatčen. Státním soudem v Praze byl souzen se skupinou „Mádr a spol.“. Trest smrti byl vynesen 13. června 1952. Po zamítnutí odvolání byl 18. prosince 1952 v Praze na Pankráci popraven.

Prameny

Více se můžete dočíst v knize Volavčí sítě. Po stopách třetího odboje. autorů Luďka Navary a Miroslava Kasáčka.

Fotogalerie

Pokorný, Alois Pokorný, Alois Pokorný, Alois