Drbola, Václav

Drbola, Václav
16. 10. 1912 – 3. 8. 1951
Státní příslušnost: Československá republika
Místo narození: Starovičky, ČSR
Poslední adresa:  
Povolání:  
Místo úmrtí: věznice Jihlava
Příčina úmrtí: popraven
Hrob:  
Souvislosti:  
Anotace:

Páter Václav Drbola (1912–1951) působil od roku 1943 jako kaplan v Bučovicích a byl členem místní Orelské jednoty, kde pracoval aktivně s mládeží. Do Babic byl ustanoven jako administrátor farnosti roku 1950, dosavadní babický farář Arnošt Poláček byl ve vyšetřovací vazbě. Páter Drbola byl odsouzen k trestu smrti v tzv. babickém procesu a 3. srpna 1951 popraven.

Příbuzní:  
Poznámky:
Zdroj:  
Máte další informace? Napište nám, prosím. Děkujeme.

Místa paměti

Busta v Babicích. Bronzová busta, jejímž autorem je sochař Stanislav Müller, je umístěna na kamenném podstavci před farou a byla odhalena a posvěcena 3. srpna 2013 v rámci Dne smíření, který probíhá pravidelně v Babicích od poloviny 90. let. Iniciátorem umístění busty byl P. Petr Piler a místní farnost.

Pamětní deska na faře v Bučovicích. Deska ze světlého kamene s rytým portrétem muže a textem. Pamětní deska na budově fary byla odhalena dne 2. září 2011 při příležitosti 60. výročí popravy kněze Václava Drboly. Požehnal ji brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Pamětní deska na Katolickém domě v Bučovicích. Pamětní deska páteru Václavu Drbolovi byla odhalena 4. května 2005 spolu s pamětní deskou páteru Janu Číhalovi, oběti nacistické okupace. Pamětní desky z tmavého kamene s rytým stříbrným nápisem jsou umístěny na průčelí Katolického domu.

Busta ve Starovičkách. Bronzová busta, jejímž autorem je Stanislav Müller, je umístěna na betonovém podstavci u kostela sv. Kateřiny ve Starovičkách. Byla odhalena 30. září 2012 při příležitosti 100. výročí narození kněze Václava Drboly. Požehnal ji generální vikář brněnské diecéze Mons. Jiří Mikulášek.

Pamětní deska ve Starovičkách. Deska z černé žuly s fotografií Václava Drboly a rytým textem je umístěna na nízkém podstavci u pomníku obětem první světové války. Byla odhalena 27. července 1994 a vysvětil ji brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle za přítomnosti dalších církevních představitelů, zástupců Okresního úřadu v Břeclavi, zástupců obce a občanů Staroviček i okolních obcí.

Prameny
 
Fotogalerie