Sovětská okupace a normalizace

Kdo jsou oběti sovětské okupace na jižní Moravě

Od prvních hodin okupace, která ukončila politické uvolnění v Československu a takzvané Pražské jaro, se objevovaly snahy postavit se okupantům na odpor. Přestože v ohnisku zájmu okupačních jednotek byla pochopitelně především Praha jako hlavní město, Brno – jako druhé největší město Československa – bylo dalším logickým významným cílem. Okupanti do města zamířili pozemní cestou, ale i z leteckého výsadku na tuřanském letišti. Projevy nesouhlasu měly více podob – především se jednalo o změny orientačních tabulí, vylepování hesel, plakátů, demonstrace a rozšiřování letáků. Odpor byl povětšinou spontánní.

Poznámka: Současná jižní Morava neodpovídá svou rozlohou tehdejšímu Jihomoravskému kraji. Do něj v té době patřily Jihlava i Prostějov, kde byla okupace zvláště tragická. Proto se počty obětí vztažené k jižní Moravě v různých zdrojích mohou lišit.