Na základě besedy na téma Babice na gymnáziu v Moravských Budějovicích konané 7. 2. 2017 napsali studenti několik prací. Jednu z nich vám zde přinášíme. (Verze v PDF zde.)

Projekt, který představila studentka 3. ročníku Pavlína Kutnarová, vypracoval její bratr Vojtěch (22 let), když navštěvoval ZŠ v Jaroměřicích. Poděkování patří také paní profesorce Aleně Zině Janáčkové, která besedu zorganizovala a studenty jejich projekty provázela.

Chtěl bych napsat příběh Chtěl bych napsat příběh Chtěl bych napsat příběh