Oběti provokační akce Kámen z jižní Moravy

Při této akci v květnu 1948 bylo políčeno mimo jiné na bývalého lece RAF Josefa Hnátka z Přerova. Zatýkání postihlo jeho známé a blízké. Dva z nich byli zatčeni při vyprovokovaném pokusu přejít falešnou státní hranici v blízkosti Mariánských Lázní (akce Kámen), ostatní byli zatčeni ve vnitrozemí. Akce byla široce koncipovaná, mezi oběťmi byli lidé z různých koutů země. Viz.: Václava Jandečková; Operativní akce StB s využitím metody „Kámen“ na hranicích u mariánských Lázní; Securitas Imperii 25 (2/2014), Ústav pro studium totalitních režimů, Praha

Hájek, Rudolf nar. 15.3.1914 v Rožné u Bystřice nad Pernštejnem, později žil v Blansku, hostinský
Za války se zapojil do odboje. Byl majitelem hostince v Rožné a členem Sokola, také náčelníkem. Společně s Vincencem Koutníkem a jeho bratrem Josefem založili odbojovou skupinu „Dr. Hřebík“, jejímž byl vedoucím. Zatčen byl 16. září 1949, odsouzen na doživotí. Na svobodu se dostal v roce 1964.
Sedláček, Jindřich nar. 31. 10. 1920 v Lednici, bytem Lednice, obchodník
Zatčen při provokaci v oblasti Tři Sekery u Mariánských Lázní v noci z 5. na 6. května 1948
Hnátek, Jaroslav nar. 27.3.1912 v Břeclavi, bytem Lednice, strojvůdce
Bratr bývalého letce RAF Josefa Hnátka, kterého StB podezírala, že na jižní Moravě buduje ilegální síť. Zatčen spolu s bratrem při provokaci v oblasti Tři Sekery u Mariánských Lázní v noci z 5. na 6. května 1948. Letec Josef Hnátek odsouzen k smrti, trest změněn na 15 let vězení

Seznam zatčených z jižní Moravy v souvislosti s provokační akcí Kámen:

Poul, Josef kriminální inspektor z Břeclavi
Byl podezřelý, že předával zprávy z OBZ Josefu Hnátkovi
Černý Lednice
Byl podezřelý, že je členem ilegální skupiny majora Hnátka
Vašulka Lednice
Byl podezřelý, že je členem ilegální skupiny majora Hnátka
Kos, Jan Lednice
Byl podezřelý, že je členem ilegální skupiny majora Hnátka
Varadínek, Jan Lednice
Byl podezřelý, že je členem ilegální skupiny majora Hnátka