Seznam zemřelých na jihomoravské části železné opony

Jihomoravská část železné opony byla součástí stěny smrti, která oddělovala západní (resp. jižní) hranici komunistického Československa, ve větším měřítku pak hranici mezi Západem a Východem probíhající střední Evropou od Baltu po Jadran.

Jižní Morava sousedila s Dolním Rakouskem, rakouskou spolkovou zemí, která byla do roku 1955 okupována Sovětskou armádou. Na základě státní smlouvy odešla v tomto roce sovětská vojska a Rakousko se stalo znovu svobodné. Vzrostly tak šance na úspěch řady uprchlíků přes železnou oponu. Je ovšem třeba uvést, že hranice byla „živá“ již dříve, při troše obratnosti se dalo sovětskými hlídkami projít a uprchlíci toho využívali.

Jihomoravská část železné opony byla velmi specifickým úsekem československé (západní) hranice. Osídlení probíhalo velmi blízko hranic a pohraniční pásmo nebylo tak hluboké jako jinde. Také krajina byla intenzivně zemědělsky obdělávaná a často přehledná. Územím procházela řada komunikací – hlavní železniční i silniční tah na Vídeň a také řeka Dyje. Křížilo ji i vedení vysokého napětí. To vše nabízelo příležitost k útěku. A uprchlíci jí dokázali využít. Ovšem ne všichni. Ti, kteří podcenili ostrahu hranice (měla ji na starosti takzvaná Znojemská brigáda), zaplatili za svůj pokus o útěk či neopatrnost životem. Mezi mrtvými byli Čechoslováci, Poláci i Rakušané…

Bačík, Leo * 22.06.1925, ČSR + 10.04.1950
Duroň, Ludvík * 13.05.1925, ČSR + 16.08.1950
Králíček, Otakar * 28.09.1929, ČSR + 16.08.1950
Gajda, František * 30.11.1913, ČSR + 06.10.1950
Šťastný, Zdeněk * 10.12.1927, ČSR + 25.05.1951
Kreiger, Štefan * 24.12.1923, ČSR + 11.09.1951
Vaculík, Rudolf * 02.10.1919, ČSR + 22.11.1951
Eisner, Gerhard
(též Gerhardt)
* 04.04.1915, ČSR + 22.05.1952
Fictumová, Olga * 16.10.1930, ČSR + 03.06.1953
Ruiner, Hans
(též Jan)
* 09.11.1922, Rakousko + 12.06.1953
Žolio, Antonín
(též Žalio)
* 09.05.1918, ČSR + 15.09.1953
Killer, Karel * 02.08.1928, ČSR + 30.10.1953
Pazourek, Jan * 27.09.1934, ČSR + 13.01.1954
Junga, Jan * 07.03.1936, ČSR + 29.12.1954
Neznámý muž   + 05.09.1955
Mitič, Ivan, nar. 3. 3. 1930, příslušnost Jugoslávie, pravděpodobně vymyšleno příslušníky zpravodajského aparátu PS nebo vyšetřovateli StB
Neznámý muž   + 05.09.1955
Milanov, Petr, nar. 4. 7. 1932, příslušnost Jugoslávie, pravděpodobně vymyšleno příslušníky zpravodajského aparátu PS nebo vyšetřovateli StB
Hesek, Josef * 14.11.1934, ČSR + 08.12.1955
Heinrich, Josef * 10.08.1910, Rakousko + 1956
Kaňová, Marie * 17.06.1896, ČSR + 31.05.1956
Szczotka, Stanisław * 06.05.1935, Polsko + 11.07.1956
Zeman, Jan * 09.08.1936, ČSR + 31.07.1956
Dzidycz, Roman * 20.04.1920, Polsko + 03.08.1956
Benedikt, Karl * 17.10.1913, Rakousko + 04.08.1956
Wawra, Walter * 29.06.1927, Rakousko + 04.08.1956
Drążkowiak, Mieczysłav Alojzy * 23.05.1929, Polsko + 30.08.1956
Černocký, Ladislav * 09.02.1905, ČSR + 13.09.1956
Grabowski, Marian * 10.05.1933, Polsko + 03.09.1957
Horský, Miroslav * 07.07.1937, ČSR + 30.03.1958
Sell, Józef * 07.01.1937, Polsko + 10.06.1958
Witek, Helmut
(též Wittek)
* 27.11.1939, Polsko + 20.07.1958
Bass, Bernard * 12.08.1920, Rakousko + 24.08.1958
Procházka, Pavel * 26.11.1924, ČSR + 02.10.1959
datum narození též 26.12.1924
Hanák, Pavel * 10.07.1941, ČSR + 17.02.1960
Hroz, Štefan * 20.12.1938, ČSR + 13.09.1960
Štelmák, Josef * 04.02.1935, ČSR + 24.09.1960
Fritz, Rudolf * 30.10.1942, ČSR + 02.05.1961
Romanczik, Jan Karol * 28.04.1939, Polsko + 12.09.1961
Haluzický, Josef * 30.03.1940, ČSR + 01.06.1962
Bernard, Tadeusz * 06.05.1933, Polsko + 13.08.1962
Klenner, Arnošt * 25.07.1929, ČSR + 02.10.1962
Prcín, František * 29.05.1946, ČSR + 31.12.1962
Švajda, Josef * 03.12.1947, ČSR + 04.06.1963
Lipski, Bolesław * 14.07.1933, Polsko + 22.07.1963
Majcherek, Franciszek * 13.08.1926, Polsko + 24.06.1964
Medek, Jan * 25.01.1924, ČSR + 30.07.1964
Orlík, Zdeněk * 30.06.1935, ČSR + 26.08.1964
Bil, Edward
(též Bilt)
* 08.08.1924, Polsko + 07.10.1964
Vymětalík, Vladimír * 01.01.1941, ČSR + 29.08.1967
Jagoš, František * 25.03.1932, ČSR +23.01.1971
Winter, Alfred * 07.09.1926, Rakousko + 26.07.1973
Weiser, Johann * 10.09.1926, Rakousko + 26.07.1973
Kutra, Josef * 18.09.1955, ČSR + 28.08.1984
Malina, Vladislav * 05.01.1956, ČSR + 23.03.1985

Mapa příhraniční oblasti z roku 1951 – politicko-územní uspořádání

Mapa příhraniční oblasti z roku 1951 - politicko-územní uspořádání